Advent ukrajuje čas do vánoc

Adventní čas je dobou, kdy si svíčkami počítáme dobu do Vánoc. Čtyři svíce na adventním věnci znamenají týdny do Vánoc. Je to hlavně čas, kdy bychom se měli zastavit a vnímat symboliku Vánoc jako duchovní poslání a ne kupit stohy dárků do vycíděných domovů.

Advent ukrajuje čas do vánoc

Duchovní význam
Slovo "advent" pochází z latinského "adventus", což znamená příchod, v tomto případě Spasitele na svět. Adventní období je vlastně přípravou na vánoční svátky, které se již od 11. století ustálilo na poslední čtyři týdny před Štědrým dnem. Advent byl vždy časem půstu, při kterém se měli lidé namísto konzumace nadměrného množství jídla a pití věnovat zbožnému rozjímání a střídmosti. Zakázané byly také všechny zábavy, tanec a zpěv. Přesto se během adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. První adventní nedělí, mezi 27. listopadem a 3. prosincem, se začíná nový liturgický rok a každá neděle adventní má i svůj specifický liturgický význam. První vybízí na bdělost, druhá je ve znamení pokání, třetí radosti a čtvrtá mluví o událostech bezprostředně před narozením Ježíše. Advent nakonec vrcholí vigilií, čili Svátkem narození Páně. Každá z adventní nedělí má i své lidové označení - železná, bronzová, stříbrná a zlatá, které jsou v současnosti známé zvýšenou nákupní horečkou.

Od Ondřeje do Lucie
Během adventu mají svátek i někteří důležití svatí - Ondřej, Barbora, Mikuláš a Lucie. Svátek apoštola sv. Ondřeje je 30. listopadu a z lidových tradic se s ním spojuje lití olova svobodnými dívkami do studené vody. Podle tvaru olova se pak dozvídají jakou podobu bude mít jejich budoucí ženich. Na sv. Barboru 4. prosince dávají vdavekchtivé dívky do vázy větvičky z třešně, resp. jabloně tzv. barborky a čekají, že když do Vánoc rozkvetou, do roka se vdají. Větvičky se však musí trhat až po setmění, musí se dát na teplé místo a každý den mírně rosit. Mikulášská tradice je věčně živá ve městě, ale i na venkově, kde chodí masky čerta, anděla a sv. Mikuláše a rozdávají dětem sladké dárky. Na sv. Lucii 13. prosince musely být kdysi domy už uklizené, jako ze škatulky. Podle lidových pověr je sv. Lucie ochránkyní proti čarodějnictvím. V tento den se začne nejkratší zimní den znovu prodlužovat podle rčení, že "svatá Lucie noci upije". Tradice sv. Lucie pochází ze Švédska a symbolicky znamenala držení neštěstí od domu. Lucie byly oblečené v bílém a na tváři měly bílý závoj. V jedné ruce nesly košík se sladkostmi a v druhé metličku z peří, kterou symbolicky vymetaly z domů prach a zlé síly. Svátek sv. Lucie je také nejdůležitější z dní, kdy mají zlé síly největší moc.

Adventní věnec
Od nepaměti je symbolem vítězství, královské důstojnosti a holdem tomu, kdo je očekáván a přichází jako vítěz, král a osvoboditel. Světlo čtyř postupně hořících svící vyjadřuje přicházejícího Ježíše, který rozptyluje temnotu a strach, protože on je "světlo světa". Tradice adventního věnce se rozšířila v 19. století z Německa jako nápad duchovního Johanna Wichlerna, který si v r. 1860 zavěsil ve svém domě na strop obrovský věnec a připevnil na něj 24 svíček, na každý adventní den jednu. Dnes do věnce vkládáme 4 větší svíčky, podle počtu adventních nedělí. Obvykle je tento adventní prvek ve tvaru jehličnatého věnce, ozdobený sušeným ovocem, skořicí, šiškami, barevnou stuhou a svíčkami.

Advent a děti
Dnešní děti vnímají adventní období po svém, především prostřednictvím adventního kalendáře s okénky, v nichž se pro ně na každý den skrývá sladká odměna. Tento kalendář je tedy tradicí, která zpříjemňuje dětem čekání na Štědrý večer a vánoční svátky vůbec, které pro děti znamenají hodně dárků pod vánočním stromečkem. Původ adventního kalendáře však lze nalézt v 19. století. Nejdříve se v křesťanských rodinách dělaly křídou čárky za každý den v prosinci až do Štědrého dne. První ručně vyrobený adventní kalendář pochází z roku 1851, první tištěný, ale bez okének na otevírání však spatřil světlo světa až v roce 1908 nazvaný jako "Vánoční kalendář", nebo "Mnichovský vánoční kalendář". První kalendář s malými okénky na otevírání vyrobil německý tiskař Later Lang počátkem 20. let minulého století, ale 2. světová válka ukončila úspěch této německé tradice. Možná to někoho překvapí, ale adventní kalendáře plněné čokoládou se začaly tradovat v roce 1958. Mimochodem, říká se, že takový adventní kalendář je odměnou za dobré skutky.