Akupunktura uvolňuje energetické bloky a vrací tělo do přirozené rovnováhy

Akupunktura patří v naší republice mezi alternativní způsoby léčby. Tato léčba je léty ověřená a nemá vedlejší účinky. Přesto se k ní někteří lékaři a také laická veřejnost staví skepticky. Často kritizují lidé, kteří tuto léčbu nikdy nezkusili nebo lékaři, kteří se snaží vše léčit chemií a farmaceutický průmysl je za to bohatě platí.

Akupunktura uvolňuje energetické bloky a vrací tělo do přirozené rovnováhy

Vše v pohybu
V ideálním případě je podle čínské medicíny vše v pohybu - a člověk zdravý a fit. Životní energie Qi (vyslovováno čchi - vzduch, dech), volně protéká tělem širokými rozvětvenými energetickými drahami - takzvanými meridiány. Při potížích podle představ čínské medicíny je Qi na určitých místech blokována. Aby se tato energetická zácpa uvolnila, nasazují lékaři nebo léčitelé jemné jednorázové jehly na určité body těla, kde zůstávají asi 20 až 30 minut: tak vypadá jedno klasické akupunkturní sezení. To neúčinkuje u každého stejně - nenapáchá ale ani žádné velké škody.

Terapie
Pomocí jehlové terapie se aktivují tělu vlastní léčivé síly. Pacienti by měli během ošetření v klidné atmosféře uvolněně ležet. Délka ošetření a klid jsou důležité, aby akupunkturní jehly mohly zajistit volný tok Qi. Tímto způsobem má být člověk opět uveden do své přirozené rovnováhy a může se - taková je představa čínské medicíny - uzdravit. V průměru se nasadí 15 jehel. Kolik jehel se umístí na pacienta je případ od případu různé. V průměru se podle jejich informací využívá 15 jehel. Někdy však mohou být pouze dvě nebo dokonce 30.

Akupunkturní ošetření je vždy velmi individuální
Lékař či léčitel zjišťuje v rozhovoru s pacientem jeho aktuální fyzický, duševní a emocionální stav. Ošetřovatel si musí vzít čas na to, aby si udělal přesný obraz o stavu pacienta. V mnoha případech nestačí akupunktura jako jediný způsob léčby. U migrény nebo hučení v uších může mít smysl kromě konvenčního lékařského ošetření pokusně použít jehly. Je třeba si ale uvědomit, že jehly nepůsobí u každého stejně. Často je potřeba více sezení, dokud se účinek pocítí. V žádném případě by neměla být akupunktura použita při nejasných nálezech. I se silnými poruchami krevní srážlivosti nebo při těžkých psychiatrických onemocněních se jehlová terapie nedoporučuje.

Léčivý účinek je vědecky prokázán
Během ošetření si lehnou pacienti do místnosti s ideální teplotou. Pak ošetřující nasadí jehly v určených místech. Pacienti to zpravidla popisují ne jako nepříjemné píchnutí, ale hovoří o intenzivním pocitu v místě vpichu. Akupunktura pomáhá ženám, které si například stěžují na menstruační problémy, trpí těhotnými nevolnostmi nebo mají nesplněné přání mít dítě. Akupunktura ale může pomoci i v mnoha jiných případech. Léčivý účinek jehlové terapie je vědecky prokázán u řady chorob. Jsou to velké vědecké akupunkturní studie, které byly zadány několika zdravotními pojišťovnami. Ty by měly v průběhu několika let objasnit, zda jehlová terapie něco přinese například při migréně nebo tenzní bolesti hlavy - nebo ne.
Výsledky: Úspěšnost tradiční akupunktury je jen mírně vyšší než u takzvané falešné akupunktury, při níž byly nasazeny jehly v sousedních bodech, ale není o nic horší než léčba léky.

Endogenní (tělu vlastní) endorfiny se uvolňují
Co se přesně stane s tělem při akupunktuře, není vědecky ještě plně objasněno. Jedno je ale dosud jisté. Léčivý účinek přichází mimo jiné protože stimulační podnět jehel vyvolá v mozku zvýšenou sekreci analgetických nebo náladu zlepšujících látek, endogenních morfinů. S pomocí magnetické rezonance MRI se dá podle jejích údajů dokázat účinek akupunktury na metabolismus v mozku.

Akupunktura má prastarou tradici
První písemná práce na téma čínské medicíny a akupunktury se datuje do druhého století před naším letopočtem. Od té doby se akupunktura dále rozvíjela. Zhruba od 70. let minulého století se také používá v západních zemích. Závažné nežádoucí účinky se u správně vyškolených ošetřovatelů nevyskytují. Může dojít k mírným krevním podlitinám. 

Závěr
Akupunktura je známá asi 2100 let. Čínští mudrci už dokázali i v jiných oblastech medicíny své hluboké znalosti o lidském těle a přírodních metodách léčby. Co je na akupunktuře hezké, že nemůže uškodit. Na rozdíl od Německa, naše zdravotní pojišťovny náklady na akupunkturu nehradí.

Tip
Akupunktura je jedním z alternativních způsobů léčby. Může vám skutečně pomoci, ale na to, aby se vám problémy nevrátily, byste měli provést i změny ve svém životním stylu: zlepšit stravu, přidat pohyb, čerstvý vzduch a změnit psychiku.

Autor: Martina Dvořáková