Alergici, dávejte si pozor na výzdobu bytu!

Alergici, kočičky si do vázy nedávejte! To, že alergiků ustavičně přibývá, není nic nového pod sluncem. Za posledních 30 let se navíc pylová sezóna prodloužila o 10 - 11 dní, stoupá počet pacientů, jejichž onemocnění způsobuje ne jeden, ale několik alergenů a zvýšená míra znečištění ovzduší způsobuje větší agresivitu pylu. Světová zdravotnická organizace deklarovala zmírnění alergických onemocnění jako celosvětovou prioritu.

Alergici, dávejte si pozor na výzdobu bytu!

V našich podmínkách rozlišujeme v rámci pylové sezóny tři hlavní období. Pro první období, jarní, je ve vzduchu typický výskyt pylu dřevin. Následuje pyl trav v letním období. A pyl bylinných plevelů na podzim.

Jedním z nejagresivnějších alergenů je pyl břízy. Bříza se řadí mezi dřeviny s největší produkcí pylových alergenů. Na severu Itálie se stala hitem posledních let výsadba březových alejí a díky brzkému nástupu jara Itálii a vlivům počasí se tento pyl velmi  rychle roznese i do okolních zemí. Při jižním proudění vzduchu mají pacienti citliví na pyl břízy potíže už dva týdny před rozkvétáním stromů v dané oblasti.

Mezi jarní alergiky patří přibližně 25% pacientů se sennou rýmou. Maximální množství pylu dřevin se vyskytuje v dubnu. Například často je obviňován topol, který kvete v druhé polovině jara a je příčinou alergie jen u 5% pacientů, v čase poletování "vaty" z topolu už současně kvetou trávy (travních alergiků je u nás nejvíce až 50%). Cenné informace o aktuálním stavu pylu v ovzduší poskytuje pylové zpravodajství, lze ho najít i na internetu. V každém případě se v tomto období vyvarujte dekorování bytu kvetoucími haluzemi kočiček a jiných jarních stromů.

Tradiční druhy alergií se mění

Známe několik druhů alergií, a to na dřeviny, trávy, byliny, roztoče, plísně, potraviny či zvířata. Postupně dochází k nárůstu pacientů, u kterých alergii spouští více  než jeden alergen. V lékařské studii pouze 21% pacientů uvádí, že jejich onemocnění způsobuje jen jeden alergen. Až 39% pacientů je citlivých na pět a více alergenů. Kromě toho si stále více lidí stěžuje na projevy alergie při styku s netradičními alergeny - na chlad, spermie, latex, kovy, konzervační látky a podobně.

Alergická rýma je úzce propojena s astatem.  Až 80% astmatiků trpí zároveň alergickou rýmou. Platí to i naopak, astma se vyvine až u třetiny alergiků. Tehdy je podstatou astmatu alergie. Astma totiž nemusí být jen alergické, existují i ​​její nealergické formy. Astma na podkladě alergie, především pylová astma, je však nejčastější. Jeho příznaky se zvýrazňují během pylové sezóny. 

Autor: Martina Dvořáková