Alkohol dělá některé lidi otevřenější, jiné zase agresivní

Jak se chováte ve víru alkoholu? Jako Zamilovaný profesor nebo Mary Poppins? Že jste takové přirovnání ještě neslyšeli? Tak to asi nebudete sami, kteří nic neví o nejnovějším výzkumu z USA. Tam totiž psychologové rozdělili lidi v podnapilém stavu do čtyř skupin. Do které byste patřili vy?

Alkohol dělá některé lidi otevřenější, jiné zase agresivní

Čtyři skupiny podle změn v chování
Skupiny američtí psychologové nazvali Hemingway, Zamilovaný profesor, Mary Poppins a Pan Hyde podle specifických vlastností, které v osobnostních testech vykázalo 364 mužů a žen. Účastníci a účastnice přitom testy absolvovali dvakrát. Poprvé měli odpovědět, jak se chovají za střízliva, a potom po konzumaci alkoholu. Vědci o svém výzkumu napsali v magazínu Addiction Research and Theory.

Hemingway
Vědci zjistili, že největší skupinu tvoří ti, které označili typem Hemingway, podle již zesnulého amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Jde o lidi, jejichž chování se po konzumaci alkoholu velmi nezmění. Jejich svědomitost a intelekt, alkohol výrazně nesníží, jsou více spolehliví a organizovaní, a lépe rozumějí abstraktním pojmům. Název dali skupině podle literáta proto, že sám Hemingway o sobě tvrdil, že se nikdy neopil, ačkoliv konzumoval množství whisky.

Název skupiny Zamilovaný profesor
vychází ze stejnojmenného filmu z roku 1996 s Eddiem Murphym v hlavní roli. Lidé tohoto typu se po konzumaci alkoholu dramaticky mění a současně získávávají výraznou odvahu. Tito lidé navíc zažívají druh chemické transformace - z introvertů se stávají otevřenější. Výzkum také ukázal, že během opilosti vykazují velký pokles svědomitosti. Vědci do této skupiny zařadili 20 procent účastníků.

Typ Mary Poppins
Tento typ ve výzkumu reprezentovalo 15 procent účastníků a charakterizovalo ho chování sladké a jemné Mary Poppins, hlavní postavy série knih pro děti z pera P.L.Traversové. Tato skupina, převážně zastoupena ženami, si udržuje přátelský, spolupracující a soucitný přístup. "Během intoxikace jejich svědomitost, intelekt a ochota klesá méně než na průměr," uvedli vědci.

Poslední skupinu zastupují lidé, kteří se v opilosti stávají výrazně nepříjemnými
Jejich svědomitost a intelekt výrazně klesá podobně jako u původce názvu skupiny, pana Hydea z knihy Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda, Roberta Louise Stevensona. Podle vědců, lidé tohoto typu mají tendenci chovat se výrazně méně zodpovědně a rozumně, a více nepřátelsky. Své chování si často později nepamatují a existuje velká pravděpodobnost, že za něj mohou mít problémy i se zákonem. Tuto skupinu zastupovalo 23 procent účastníků ankety, přičemž dvě třetiny z nich byly ženy. To docela překvapivě vyznívá pro ženy hodně nelichotivě.