Anorexie a bulimie ohrožuje stále více lidí

Anorexie bývá většinou spojována s dívkami v pubertě, adolescentkami a mladými ženami. Ale pravda je taková, že ohrožuje i chlapce, muže a zralé ženy. Je velmi nebezpečná, a to je stále třeba připomínat!

Anorexie a bulimie ohrožuje stále více lidí

Co je anorexie a bulimie?
Anorexie a bulimie jsou obecně považovány za poruchy ve stravování. Pro anorexii je typické, že pacient drží nepřiměřeně přísnou dietu, v nejhorších případech zcela odmítá potravu. Při bulimii pojídá velké množství jídla, aby ho vzápětí vyzvrátil. Nemoc mohou vyvolat psychologické faktory, např.negativní atmosféra v rodině nebo problematické životní období, jakým je např. puberta. Velký podíl viny však nese i nekompromisní módní diktát, říkající, že jen štíhlost je atraktivní.

Anorexie
Slovo anorexie pochází z řečtiny a znamená nechutenství. Ale anoretici netrpí nechutenstvím, jen svůj hlad potlačují, aby dosáhli kýžené, co nejnižší váhy. Je zajímavé, že anoretici umí přesně odhadnout váhu druhého nemocného, ​​ale sebe vidí o několik kilo těžší a o několik centimetrů širší, než je skutečnost. Oběťmi trendu hubenosti se stávají zejména ty ženy, pro které je vzhled neskutečně důležitý. V poslední době stoupá i počet chlapců anoretiků, i když jejich počet nepřesahuje 5% z celkového počtu nemocných. Nemoc ohrožuje hlavně chlapce, kteří přestali aktivně sportovat a tímto způsobem se snaží zachovat si svou váhu. Během hladovění se pacient zbaví svých tukových zásob, pak následují tuky uvnitř těla, které již nejsou vidět. Tělo nedostává přísun potravin, živí se "samo ze sebe". Nejprve se spotřebovávají méně důležité části, jako svaly končetin, ale po čase se dostanou na řadu i svaly vnitřní. Zmizí srdce ochraňující svaly a ostatní důležité vnitřní orgány ztratí svou oporu. Nastupují neustálé bolesti břicha a problémy se zažívacím traktem. Oslabené srdce lehce vypoví svou roli!

Znaky anorexie:
- anorektici se bojí přibírání a snaží se zhubnout i tehdy, jsou-li již chorobně vyhublí
- nadměrně cvičí, často až do vysílení
- jedí jen vegetariánskou nebo veganskou stravu
- doslova si hrají s jídlem, krájí ho na malé kousky, ale skoro nic z něj nesní
- aby zhubli, používají projímadla a močopudné léky

Objevují se následující zdravotní problémy:
- zvýšená únava, svalová slabost, zimnice a snížená tělesná teplota
- u dívek a žen se objeví nepravidelná menstruace, postupně až její úplné vymizení
- nízký krevní tlak a závratě
- nadměrné vypadávání vlasů, nehty jsou lámavé a křehké
- silná kazivost zubů
- poruchy spánku


I psychika anorektika je narušena:
- převládá smutek až depresivní nálada, podrážděnost, nejistota a úzkost
- klesá sebedůvěra, postupně až sebevražedné myšlenky
- objevují se poruchy koncentrace a pozornosti, nesoustředěnost
- ztráta zájmu o okolí a vše, co se bezprostředně netýká jídla
- konflikty s rodinou a okolím, až postupná sociální izolace

Jak z toho ven? Mluvte o svém problému a přiznejte si ho!
Anorektici jsou často na první pohled úspěšní lidé, ve svém nitru však pociťují stálou nejistotu a obavy. Anorektik si sám nedokáže pomoci, proto je nezbytné, aby se do procesu léčby zapojilo nejbližší okolí. Někdy je velmi těžké připustit si, že blízká osoba trpí touto chorobou. Pro samotného pacienta je velmi náročné uvěřit, že má problém, který je třeba řešit.

Léčba anorexie je vždy náročná a dlouhodobá
Dokud se nedostane do závažného stadia, je možno pacienty léčit ambulantně, především terapií zaměřenou na změnu jejich postoje k potravě a vlastnímu tělu. Lékař se snaží vybudovat nový sebeobraz pacienta v jeho mysli. Nemoc se léčí i medikamentózně. Ve vážných případech je nutná hospitalizace, přičemž jde pacientovi často už o život. Pokud zajde nemoc takto daleko, dochází k poškození vnitřních orgánů s dlouhodobými následky.

Bulimie
Bulimie je nemoc dospělých nad osmnáct let a projevuje se přejídáním a vzápětí zvracením, které si člověk vyvolává sám pro pocit viny. Po krátkém čase se však znovu ohlásí hlad, znovu se začnou přejídat a znovu vše vyzvrátí. Postupně se dostanou do začarovaného kruhu, ze kterého neumí uniknout. Vedle zdravotních potížích, které vyplývají z takového životního stylu, je to velká zátěž i na psychiku: život se pro ně stává nesnesitelným. Bojí se chodit do společnosti, navštívit restauraci, přijmout pozvání na návštěvu, protože si myslí, že každý vidí jejich problém. Sociálně se izolují, uzavírají se do sebe, mívají deprese. Bulimiky ohrožuje zejména to, že jejich žaludek nezvládne přijmout tak velké množství jídla a prostě praskne.

Příznaky bulimie:
- bulimici jsou nespokojeni se svou váhou, proto dbají o své stravování, diety, svou váhu a vnější vzhled
- jejich váha je nižší, než by bylo normální, ale kolísá
- mnohdy jim zrudnou zuby, neboť časté zvracení poškozuje zubní sklovinu
- mnohdy je bolí krk, žaludek, zvracení poškozuje hrtan, typické jsou bolesti svalstva
- nervová vyčerpanost a nepravidelná menstruace

Úspěšnými způsoby léčby jsou skupinové a rodinné terapie,
léčba nesprávného vidění vlastního těla pomocí videonahrávek, setkání s vyléčených pacienty. A jelikož anorektici a bulimici velmi dobře vnímají vnější vlivy, v jejich léčbě hodně pomáhá i hypnóza. Polovina pacientů se vyléčí natrvalo, třicet procent z nich znovu chorobě propadá, mnozí různé onemocní, nastávají patologické změny v těle a bohužel asi deset procent umírá na ničivé důsledky své nemoci. Nesprávně volené slovo o tělesné hmotnosti, příliš ctižádostiví rodiče, partner, který za každých okolností očekává dokonalost své lásky, méně zájmu či otevřených rozhovorů ... to je jen zlomek z toho, co může, bez vašeho vědomí, vpustit do vašich životů nezvaného hosta se jménem "Anorexie". Nedovolte jí, ať se u vás zabydlí ...