Antibakteriální gel na ruce a jak si je správně dezinfikovat

Hygienická dezinfekce a mechanické mytí rukou je jedno z nejúčinnějších opatření při předcházení infekčních onemocnění. Právě mytí rukou je nejjednoduší prevencí proti infekčním nemocem, a nejde jen o právě aktuální koronavirus a chřipku.
Proto je velmi důležitá hygiena rukou, o které slyšíme odevšad. A mnohokrát právě toto téma nejvíce podceňujeme, protože čekáme na jiná řešení dané situace, například respirátory. Hygiena rukou je ale top. Průběžně si ruce dezinfikujme přípravky antibakteriílního gelu na ruce nebo pokud máme možnost, umývejme si je mýdlem a vodou. V průběhu dne se také snažme nedotýkat se rukama obličeje, nosu, úst či očí. Pokud totiž máme na rukou zachycen virus, při dotyku s tváří si ho sami můžeme přenést do dýchacích cest.

Antibakteriální gel na ruce a jak si je správně dezinfikovat

Antibakteriální gel na ruce 50 ml 


Důsledně dodržování osobní hygieny:

  • pravidelně si mýt ruce mýdlem nebo dezinfekčním gelem
  • zakrývat si ústa a nos při kašlání a kýchání
  • nekýchať do dlaní, ale do loketního ohybu nebo do papírového kapesníku
  • kapesník ihned vyhodit do uzavřené odpadové nádoby a pod.

Důsledně dbát na čistotu bezprostředního prostředí (čištění dotykových povrchů - kliky, mobily, stůl a pod.) A omezit nošení náramků a jiných předmětů na rukou. Vyhýbat se blízkému kontaktu s lidmi, kteří jeví příznaky nachlazení nebo onemocnění dýchacího traktu. Dodržovat osobní odstup (nejméně jeden metr), zbytečně nepodávat ruky.
Nevyhledávat místa s vysokou hustotou lidí, pokud to není nezbytné. Zůstat doma v případě příznaků nachlazení, bolesti v krku, zvýšené teploty a kašle a nepřijímat návštěvy. Zamezit sdílené používání ručníků, nádobí a jiných osobních předmětů s členy rodiny. Pokud se příznaky zhorší, zavolat svému lékaři nebo kontaktovat Úřad veřejného zdravotnictví.

  • Mít doma základní léky na snížení horečky.
  • Necestovat, pokud to není nezbytné.
  • Doporučení pro zaměstnance
  • Omezit pobyty a stáže v zahraničí a přijímání zahraničních hostů.
  • Na porady a komunikaci využívat telekonferenční přenosy.
  • Ve zvýšené míře využívat práci z domu.

 

Autor: Lenka Kostková