Artróza kolenního kloubu a možnosti její léčby

Gonartróza je artróza, která postihla kolenní kloub. Hlásí se bolestmi kolenního kloubu při pohybu a v pokročilejším stádiu se přidávají i bolesti klidové. Často pozorujeme omezení pohyblivosti kloubu, otok kolena nebo mírně zateplení nad kloubem po zátěži.

Artróza kolenního kloubu a možnosti její léčby

Co je to artróza kloubu?
Artróza kloubu je degenerativní onemocnění kloubní chrupavky, čili "opotřebení". Opotřebení kloubů je proces, který postihuje velkou část naší společnosti - vedle bolestech páteře je jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Degenerace kloubů u většiny populace je nejvýraznější na velkých, váhonosných kloubech - na bederním a kolenním kloubu, dále na hlezenním a na horní končetině na ramenním kloubu. Chrupavka přitom ztrácí svou elasticitu, vrstva chrupavky obalující kosti se ztenčuje, buňky chrupavky se postupně rozpadají, a degenerace postupně postihuje i kosti.

Faktory urychlující degeneraci kloubní chrupavky:
Obezita, mechanické přetížení prací nebo sportem, porušení anatomických poměrů v kloubu následkem zlomenin, osových deformit, poraněním měkkých tkání v kloubu a v okolí kloubu nebo dlouhodobé dráždění např. v případě chronických zánětlivých procesů.

Artróza kolenního kloubu
Artróza kolenního kloubu je jedna z nejčastějších lokalit postižení. Příznaky jsou bolesti kolenního kloubu zpočátku při námaze, v pokročilejším stádiu se přidávají i bolesti klidové. Často pozorujeme omezení pohyblivosti kloubu, otok kolena nebo mírně zateplení nad kloubem po zátěži. Jako prevence se považuje aktivní životní styl, který udržuje kolenní kloub v pohybu, avšak ho nezatěžuje. Důležité je posílit svalový aparát, který podporuje a stabilizuje kloub, čímž se zmenšuje zátěž připadající na chrupavku a kosti. Vhodná je cyklistika, plavání, ale i nordic walking a lehká turistika. Je doporučeno vyhýbat se běhu, hlavně po tvrdé podložce, skokům, kontaktním sportům nebo vysokohorské turistice.

Co dělat když se hlásí první příznaky nemoci?
V ortopedické ambulanci se lékaři setkávají s pacienty, teprve až když se kvůli bolestem cítí být omezeni v každodenních činnostech. Bohužel se již většinou již jedná o pokročilejší stádium artrózy (artrózy kloubů rozdělujeme do 4 stádií). Diagnostika probíhá pomocí radiologického vyšetření, kdy je již na rentgenovém snímku patrné zúžení kloubní štěrbiny a jsou tam také degenerativní změny na kostech.

Stupně artrózy a léčba
Podle stupně postižení mají lékaři možnost, postupovat konzervativně nebo navrhnout operační léčbu. Při rozhodování je samozřejmě důležitý i věk pacienta, případně osové deformity a stabilita kloubu, jakož i vedlejší onemocnění pacienta neboli celkový zdravotní stav. Při lehčím stupni poškození kloubu se léčí příznaky a stabilizuje kloub rehabilitací - léčebnou tělesnou výchovou, lehkým svalovým tréninkem a fyzikální léčbou - elektroterapií, ultrazvukem, magnetoterapií, termo - a vodoléčbou. Rovněž jsou na výběr různé možnosti podpory výživy a regenerace kloubní chrupavky - výživové doplňky, přímé injekční vpravování látek do kloubu, dále možnosti ovlivnění zánětlivého dráždění v koleni ve formě léků snižujících otok a zánětlivou reakci. Po vyčerpání konzervativních metod a přetrvávání obtíží se uvažuje o operační léčbě. V případě lehčího stupně resp. částečného postižení - poškození jen vnitřní nebo vnější kloubní plochy v případě osových deformit - se zvažuje možnost operační korekce osy kloubu, čímž se rovnoměrně rozloží zátěž na kloub a tím se odsuneme potřeba umělé náhrady kloubu. Tuto operaci lékaři doporučujemí do věku max. 45-50 let.

Náhrada kolenního kloubu
V pozdějším věku resp. výraznějším poškození kloubu, je nutné přistoupit k částečné nebo celkové náhradě kolenního kloubu. Metoda spočívá v odstranění poškozené kloubní plochy a její umělé náhrady kovovým implantátem na straně stehenní i lýtkové kosti. Typ implantátu se zvolí na základě stavu vazivového aparátu kolena. U pacientů se zdravým vazivovým aparátem, tj s dobrou stabilitou kloubu je dostačující náhrada kloubních ploch - unikondylární nebo bikondylární náhrady, v případě nestabilního kloubu lékaři volí implantáty zajišťující větší stabilitu a funkcí nahrazující stabilizační vazivový aparát. Mezi kovové implantáty se umístí polyetylenová vložka. V případě poškození zadní plochy čéšky se nahrazuje i tato plocha, a to také polyetylenovým materiálem.

Autor: Lenka Kostková