Bolest - definice, charakter a lokalizace

Proč nás něco bolí? Co vlastně bolest je a jaký má pro nás význam? To se vám budeme snažit stručně vysvětlit v našem článku.

Bolest - definice, charakter a lokalizace

Existuje spousta definic a vysvětlení bolesti
Obecně však platí, že bolest je subjektivní nepříjemný pocit. Jde o nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušenost spojenou s aktuálním nebo potenciálním (možným) poškozením tkáně. Bolest má své pozitivní i negativní stránky. Pozitivum bolesti spočívá v tom, že představuje jakýsi varovný signál, příznak, který umožňuje rozpoznání příčiny, onemocnění a následně i stanovení léčby.Negativum bolesti nastává, když intenzita bolesti překročí snesitelnou míru, bolest vyvolá poruchy funkcí organismu, je už vysloveně škodlivá.

Fyziologie bolesti
Jak tedy bolest vzniká? Bolestivé podněty vnímáme přes nociceptory (nocisenzory), což jsou receptory bolesti. Receptory bolesti jsou volná nervová zakončení, které jsou uloženy na periferii (kůže, svaly, klouby), ale vyskytují se i ve vyšších oddílech centrálního nervového systému (oblast míchy, mozkového kmene, mozkové kůry).

Bolest může být
a) akutní - zjeví se hned po bolestivém podnětu, je to většinou bolest pálivá, ostrá, vychází z kůže, svalů, kloubů. Bolest je krátkodobá, při vyšší intenzitě znamená pro člověka velkou zátěž (příznaky akutní bolesti jsou zvýšená činnost srdce, zvýšený krevní tlak, prohloubené dýchání, neklid). Tato bolest má ochranný charakter, napomáhá prožití, zabraňuje zhoršování zdravotního stavu;
b) chronická - tato bolest může trvat měsíce i déle, dochází při ní k vývoji specifických změn, např.nespavosti či nechutenství. Nemá ochranný ani signalizační význam, působí většinou destruktivně na tělesnou, psychickou i sociální stránku jedince (lidé trpící chronickou bolestí jsou frustrováni, v depresi, plní beznaděje, mohou mít pocity méněcennosti, často trpí pocitem izolace, agresí, mění se jejich existenční podmínky - zaměstnání , finance, plány);
c) fantomové bolesti - bolest již neexistující končetiny, např. po amputaci.

Jak a co se posuzuje při bolesti?
Při bolesti posuzujeme hlavně intenzitu, charakter a lokalizaci bolesti.

Intenzita bolesti (jak moc bolí?)
- bolest malé intenzity - lze na ni zapomenout odpoutáním pozornosti, dá se při ní pracovat. Pokud se nesoustředíme na konkrétní činnost, bolest se opět objeví;
- bolest střední intenzity - je již neodbytná, upoutává naši pozornost, nedovolí soustředit se na práci, ruší spánek i zábavu;
- bolest velké intenzity - nedovoluje žádnou práci, člověk se soustředí pouze na bolest, doprovázejí ji i vegetativní projevy jako jsou slzení, pocení, rozšíření zornic, zrychlená činnost srdce, vzestup krevního tlaku, zpomalení nebo zrychlení peristaltiky střev a žaludku, zvracení, člověk je v obličeji červený nebo bledý;
nesnesitelná bolest - člověk je při ní zcela zachvácen bolestí, ztrácí schopnost adaptivního chování, hlasitě naříká, křičí, válí se po zemi. Může vyústit až do šoku a smrti (pokud bolest není tlumena). Pro měření intenzity bolesti se používají různé škály, např. vizuální analogová škála, teploměr jako vizuální škála nebo řada tvářiček od úsměvu až po pláč pro děti.

Charakter bolesti (jak to bolí?)
- Hodnocení kvality bolesti, jde o popis bolesti. Bolest může být pálivá, rezavá, tupá, vystřelující, bodavá, svíravá apod.
Kromě toho rozlišujeme různé druhy bolesti (podle toho, který orgán je postižen):
a) koliková bolest - zapříčiňují ji spazmy (křeče) hladkého svalstva, je prudká, intenzita narůstá, na vrcholu může být bolest nesnesitelná (např. ledvinová kolika, žlučníková kolika)
b) ischemická bolest - vzniká v důsledku nedostatečného přívodu kyslíku do svalové tkáně (např. bolest za hrudní kostí, bolesti dolních končetin)
c) zánětlivá bolest - bolestivé napínání v postiženém místě, je doprovázena pocitem tepla, tepáním až "škubáním" zejména v noci, je monotónní, trvalá
d) úrazová "tkáňová" bolest - tupá, prsní lokalizovaná

Lokalizace bolesti (kde to bolí?)
- přesně lokalizovaná je bolest povrchová, somatická - vzniká drážděním míšních nervů, je ostrá, přesně ohraničená
- útrobní - vegetativní bolest - nelze přesně lokalizovat, někdy se pociťuje v místě vlastního podráždění, jindy se projektuje do příslušných zón na kůži 

Akutní bolest se lokalizuje snadněji než bolest chronická
U bolesti se dále diagnostikuje závislost na čase, ale i vyvolávající a naopak tlumící faktory.