Bolest na hrudi vždy neznamená infarkt, ale nelze ji podceňovat

Bolest na hrudi je příznak, který se může vyskytovat u více chorobných stavů. Může být projevem vážných, život ohrožujících onemocnění, proto ho nelze podceňovat. Nejčastější onemocnění projevující se bolestmi na hrudníku angina pectoris.

Bolest na hrudi vždy neznamená infarkt, ale nelze ji podceňovat

Angína pectoris
Bolest při angíně pectoris vzniká nedostatečným zásobením srdečního svalu kyslíkem, v důsledku zúžení přívodní tepny. Při tomto onemocnění vzniká typická svíravá bolest lokalizovaná za hrudní kostí (retrosternálně). Nejčastěji tato bolest vzniká při fyzické námaze, neboť právě při ní jsou nároky srdce na potřebu kyslíku největší. Bolest se může šířit do krku, spodní čelisti, do ramen, epigastriu, do zad. Bolest ustupuje po přerušení námahy, po podání Nitroglycerinu do pěti minut. Nestabilní angina pectoris - je třeba na ni myslet, pokud se bolest vyskytuje již při minimální námaze nebo v klidu, pokud se zvýší frekvence bolestí u pacienta už se známou anginou pectoris.

Infarkt myokardu
Vzniká následkem náhlého ucpání tepny, která přivádí kyslík do srdeční svaloviny, v důsledku čehož se v ní průtok zastaví. Kvůli nedostatku kyslíku, nastává nekróza (odumření) části svaloviny. Při infarktu myokardu je bolest krutá svíravá trvající více než 20 minut, může vyzařovat do horních končetin, krku, dolní čelisti, zad, do epigastriu (oblast žaludku). Nemocný se může potit, bývá bledý, úzkostný. Může být přítomna dušnost, palpitace. Tato bolest na rozdíl od anginy pectoris nevymizí v klidu, nereaguje na podání Nitroglycerinu. Při výskytu takové bolesti je nutné okamžitě volat rychlou zdravotnickou pomoc, určitě třeba dbát na to, aby bylo srdce minimálně zatěžováno námahou.

Disekce aorty
Představuje trhlinu ve stěně, v oblasti vzestupné části aorty. Stěnu tepny tvoří 3 vrstvy. Pokud je první, vnitřní, vrstva poškozena, krev vniká mezi první a druhou vrstvu a vzniká disekce. Disekce aorty se projevuje náhlou silnou bolestí na hrudníku, která vzniká většinou náhle a je velmi intenzivní. Často vzniká v souvislosti s námahou spojenou se zvýšením krevního tlaku. Bolest bývá za hrudní kostí, může se však šířit do zad, břicha, do dolních končetin. Málo reaguje na podání analgetik. Někdy můžeme zjistit rozdíl v tlaku a pulsu mezi pravou a levou horní končetinou. Jedná se o velmi nebezpečný, život ohrožující stav!

Plicní embolie
Vzniká následkem ucpání plicního řečiště embolii. Při emboliích do segmentálních větví arterie pulmonalis bývá přítomna bolest, v důsledku dráždění pohrudnice. Kromě bolesti na hrudi bývá přítomna dušnost, může být také tachykardie (zrychlená tepová frekvence), tachypnoe (zrychlené dýchání), kašel s vykašláváním narůžovělého sputa a znaky pravostranného srdečního selhání.

Akutní perikarditida
Jedná se o zánětlivé onemocnění perikardu (osrdečníku) různé etiologie, při kterém mohou být přítomny bolesti na hrudi různé intenzity, které se zhoršují vleže, při nádechu, zmírňují se v předklonu.

Pneumotorax
Při pneumothoraxu dochází k průniku vzduchu do hrudní dutiny. Vyrovnává se tak tlak v hrudní dutině s tlakem atmosférickým. Při nádechu, do hrudní dutiny vniká vzduch, který utlačuje nejbližší plíci, to způsobuje její dysfunkci. Při něm vzniká náhle pleurální bolest na postižené straně hrudníku, která je spojena s dráždivým kašlem a dušností. Často bývá přítomna tachykardie a cyanóza. Objektivně zjišťujeme vymizení dýchání na postižené straně hrudníku. Jde o život ohrožující stav, jehož správné ošetření se řadí do život zachraňujících úkonů. 

Pleuritida
Zánětlivé onemocnění pohrudnice, při kterém je bolest způsobena třením zanícených pleurálních blan. Bolest bývá bodavá, různé intenzity, zvýrazňuje se při hlubokém dýchání a při nádechu.

Onemocnění jícnu (esofagitida, nádory, spasmy ..)
Při těchto onemocněních bývá také přítomna bolest lokalizovaná za hrudní kostí, která bývá pálivá, může vznikat po jídle, při zvýšení nitrobřišního tlaku v předklonu, při zvedání břemen ....

Tietzův syndrom
Charakterizuje ho spontánní tlaková bolestivost v oblasti kostochondrálního spojení nejčastěji 2. a 3. žebra, může být jednostranná nebo oboustranná. Bolest je lokalizovaná parasternálně (po stranách hrudní kosti, v místech úponu žeber), zesiluje se při hlubokém nádechu, při kašli, v dané oblasti bývá palpační citlivost. Při tomto syndromu pacient výrazně bolestivě reaguje na zatlačení v místech úponu již zmíněných žeber.

Herpes zoster - pásový opar
Původcem onemocnění je herpetický virus. Pro toto onemocnění je charakteristické výsevem puchýřků podél dráhy mezižeberního nervu, kterému předchází právě bolestivost, lokalizovaná v průběhu daného nervu, přítomna je i několik dní před výsevem.

Neurocirkulační astenie
Podstata chorobných projevů spočívá v poruše nervové rovnováhy. Při ní také bývá přítomna bolest na hrudi, která je lokalizovaná v oblasti srdečního hrotu, bývá v jednom bodě, je bodavá charakteru. Nebývá závislá od fyzické námahy, často je pociťována v klidu a při fyzickém napětí. Pacient může udávat nemožnost zhluboka se nadechnout.

Neuro-muskuloskeletární původ bolestí na hrudi
Bývá poměrně častou příčinou bolestí na hrudi zejména u mladších lidí. Vznikají zejména po nepřiměřené jednorázové fyzické námaze - např. nošení těžkých břemen, velký úklid domácnosti ...., mohou je vyvolat i jiné činnosti v tzv. vynucené poloze. Takové bolesti bývají způsobené přetížením určitých svalových skupin, případně blokádou určitého segmentu páteře při prudkém pohybu nebo nepřiměřeném zatížení.

Rada na závěr
Jak již bylo zmíněno, bolest na hrudi je poměrně častým příznakem, který se vyskytuje při mnoha onemocněních. Jelikož může být často projevem velmi vážného onemocnění, neměli bychom ji podceňovat a při jejím výskytu bychom měli navštívit lékaře.

Autor: Martina Dvořáková