Borelióza - tři stádia nemoci

Lymská borelióza je onemocnění přenášené především klíšťaty, původcem jsou bakterie borelie. V počátečním stádiu se dá úspěšně léčit antibiotiky. Očkování proti lymské borelióze zatím neexistuje. Včasná diagnóza znamená úspěšné vyléčení. K diagnostikování se využívá odběr krve na protilátky. Pokud přisáté klíště je odstraněno do několika hodin, infekce by neměla u tohoto jedince propuknout. Člověk může být touto nemocí infikován klíštětem (v poslední době se uvádí i možný přenos poštípání ovády). Mnozí si nevšimnou přítomnosti klíštěte na svém těle, a infikují se, aniž by zpozorovali, že měli " hosta - upíra " přisátého na svém těle. Obvyklá reakce po přisátí klíštěte je zarudnutí pokožky v průměru 1 - 2 cm kolem místa vpichu, postižené místo intenzivně svědí. Do týdne zarudnutí a svědění zmizí. To není příznak infekce.

Borelióza - tři stádia nemoci

Rozlišují se tři stadia onemocnění lymeskou boleriózou
Bakterie boleriózy se rozmnožují velmi pomalu, proto infekce probíhá poměrně zdlouhavě a může přetrvávat dokonce několik let.

1. Stádium
Přibližně do 3 dnů až 1 a půl měsíce po bodnutí infikovaným klíštětem se může ukázat v okolí místa kousnutí červená kruhovitá skvrna velikosti dlaně, která v okolí místa vpichu bledne. Bledá skvrna se rozšiřuje, až nakonec zarudnutí zmizí. Taková kožní reakce je typická při nákaze boreliózou. U neléčených lidí zarudnutí zmizí po 3 až 4 týdnech. Vzácnější kožní reakcí je červeno - modravý otok kůže na ušních lalůčcích. Postižená osoba by měla, co nejdříve navštívit lékaře, a být bezpodmínečně léčena. Průvodním symptomem v prvním stádiu infekce je i bolest hlavy, svalů, malátnost, otok lymfatických uzlin, zvýšená teplota až horečka.

2. Stádium
Postup choroby do tohoto stádia může být za pár týdnů či měsíců po přisátí klíštěte. Může se objevit zánět různých orgánů, jednoho nebo více kloubů (kolenní klouby bývají častěji postiženy). Dále může způsobit zánět mozkových blan, nervových kořenů, může dojít až k ochrnutí lícního nervu s povislým ústním koutkem na jedné straně obličeje. Ohrožen je i srdečního sval, může se objevit porucha srdečního rytmu a poškozené mohou být i oči.

3. Stádium
Nastupuje u někoho za pár měsíců u jiného za několik let po infekci klíštětem. Toto stadium, je doprovázeno chronickými záněty kloubů. Na nohou a rukou může nastat ztenčení tloušťky kůže s typickým namodralým zabarvením.

Zvířata
Ani zvířata nejsou ušetřena před tímto infekčním onemocněním. Velmi často se vyskytuje u psů, koček samozřejmě i u hospodářských a divoce žijících zvířat.