Borelióza - vrozená a získaná přenášejícím hmyzem

Lymská borelióza je onemocnění, které často probíhá skrytě a nebezpečně. Ani vyšetření krevního séra nemusí ve všech případech toto onemocnění potvrdit.

Borelióza - vrozená a získaná přenášejícím hmyzem

Borrelie patří do skupiny spirochet
Spirochety se vlastně dělí na treponema, leptospira a borrelie. Treponema, původce syfilis, byly významným mikroorganismem v minulých stoletích. Dnes je stejně významný rod borrelie, který se dělí na borrelie recurentis, přenášenou vší šatní, a další borrelie, přenášené klíšťaty a jiným hmyzem sajícím krev - borrelie hermsii, borrelie burgdorferi a borrelie vincenti. Naposledy jmenovaná je zajímavá tím, že bývá součástí některých typů závažné angíny a zánětů krčních mandlí.

Borrelie je z našeho hlediska velmi důležitá,
protože se jedná o mikroorganismus buď vrozený z těla matky nebo získaný na základě infekce hmyzem. Probíhá v akutní formě, tzv. Lymská borrelióza, ale přechází často i do chronických forem. Napadá četné orgány, včetně nervového systému. Z hlediska detoxikace je podstatné, že v různých orgánech (systém kloubní, nervový, močový a pohlavní, oko aj.) vytvářejí Borrelie infekční ložiska, z nichž se pak uvolňuje toxin. Bakteriologický toxin je látka bílkovinné povahy, která má různé vlastnosti, ale jedno společné: poškozuje jak tkáň, ve které je vylučována, tak i další vzdálené tkáně, a má vliv i na imunitní systém a další systémy celotělové charakteristiky. Obzvlášť závažné je borreliové ložisko v děloze ženy, v případě těhotenství toxiny z něj vylučovány závažně ovlivňují vývoj plodu, takže mnohé pozdější nemoci můžeme připočítat právě jemu. Může však i za některé pozitivní mutace v lidském organismu, například narození geniálních dětí s mimořádnými hudebními nebo jinými schopnostmi.

Nás však zajímá negativní vliv borreliového toxinu,
stejně jako dalších, které se mohou nacházet v děloze ženy - především infekcí zvířecího původu, tzv. zoo nákaz.Toxin působí v okamžiku vývoje jednotlivých systémů, například nervového, může způsobit jejich poškození. Zejména u ženy v psychickém stresu dochází ke zvýšení aktivity tohoto ložiska, a proto vzniká větší nebezpečí poškození plodu. Zátěž žen borreliovými ložisky je v současné době značná a početná vinou stále většího přemoření hmyzu s těmito mikroorganismy, ale také proto, že funkčnost imunitního systému klesá, takže mnohé infekce přecházejí z akutní formy do chronické, což vede ke vzniku ložisek, které masivně produkují toxiny. Dítě se pod vlivem borreliového toxinu rodí s poruchami imunity ve všech formách - alergické, autoimunitní i oslabené reakce. K těmto změnám dochází především na základě chyb řídících imunitních center v nervovém systému.Pravděpodobně zde vzniká i zárodek k poruchám protinádorové imunity, které se přesazují později v dospělém věku, i když se v současné době objevují nádory, především krevní a lymfatické, již v útlém dětském věku. Při měření zátěže Borrelia se můžeme setkat jak s celkovou zátěží, tak s místními zátěžemi jednotlivých orgánů, například jednoho nervového kořene, oka nebo části CNS apod.

Boj s borrelií je náročný a zdlouhavý
Musíme především upravit funkci imunitního systému, abychom ho mohli k tomuto boji využít. Proto jako první přichází na řadu práce s imunitou. Detoxikaci od borrelie však musíme obvykle opakovat, protože chronická borrelióza je vždy charakteristická existencí mnoha ložisek v organismu, ze kterých se opakovaně uvolňuje. Při detoxikaci přichází k uvolňování ložisek, k jejich rozpadu, a tím pádem k reinfekci borrelií. Proto při každém vyšetření hledáme, zda při loňském zásahu neproběhla reinfekce. Borrelia, jak jsem již uvedl, se může podílet na symptomech z nejrůznějších částí našeho organismu. V klinické medicíně bylo popsáno něco okolo 60 příznaků, které může vyvolat. Vrozená borelióza může mít podíl na vrozených nervových, imunitních a dalších poruchách.