Chci se chovat asertivně!

Určitě to zná každý jeden z nás. Stává se pravidelně, že si člověk koupí nějakou věc, která mu určitý čas vydrží a pak se porouchá hlavně tehdy, když ji nejvíce potřebujeme. Jelikož je v záruční době, jdeme ji reklamovat, hlavně v případě, že jsme příčinu závady nezpůsobili. Teprve potom začíná divadlo, které nemá každý talent hrát tak, aby se necítil jako neurotický šašek nebo jako člověk, který mávne rukou a vykašle se na celou reklamaci, protože ho prodavač úspěšně vytáčí.

Chci se chovat asertivně!

Asertivita je způsob komunikace, při kterém zachováváme svá práva, ale i práva ostatních
Většina pracovníků na úřadech nebo v prodejnách má za sebou kurz asertivity, který jim zajistí klidné odmítání vaší reklamace nebo vyřízení žádosti. Znají grify a techniky jako vykličkovat z nepříjemné situace ve svůj prospěch. Předpokladem využití těchto technik a pravidel jsou pro ně odměny za nereklamování zboží zákazníky, v tom horším případě udržení si místa, což sice každý z nás chápe, ale proč by to mělo být na úkor zákazníka. Takže vzhůru na to, abychom uměli prokouknout jejich techniky a abychom je začali využívat také. Tím docílíme to, co potřebujeme s grácií a bez stresu. Asertivní komunikace se dá využít v různých situacích, v restauraci, doma, v práci. Stačí si jen osvojit základní pravidla a techniky a držet se jich.

Základní práva asertivního člověka:
 1.  Každý má právo posuzovat své chování sám a být zodpovědný a důsledky.
 2.  Každý má právo nenabízet žádné výmluvy, omluvy vysvětlující jeho chování, pokud se ho to přímo netýká.
 3.  Každý má právo posoudit nakolik je odpovědný za řešení problémů jiných lidí.
 4.  Každý má právo změnit svůj názor.
 5.  Každý má právo udělat chybu.
 6.  Každý má právo říct " Nevím ".
 7.  Každý má právo být nezávislý na dobré vůli jiných.
 8.  Každý má právo dělat nelogická rozhodnutí.
 9.  Každý má právo říci "Já ti nerozumím ".
10. Každý má právo říci "Je mi to jedno ".
11. Každý má právo rozhodnout se, zda bude jednat asertivně nebo ne.

Techniky:
1. Porouchaná gramofonových desek - principem je vytrvalé klidné opakování toho, co chceme dosáhnout. Bez argumentů a dokazování trváme na svém. Hlavní zásadou je nevnímat manipulativní otázky jako např. „ Proč?".
2. Negativní asertivita - principem je osobní kritika, kdy si přiznáme chybu nebo nedostatek znalostí a tím odzbrojíme protivníka.
3. Selektivní poslech - nereagování na manipulativní kritiku nebo agresivní výzvy. Odpovídání s klidem, ovládajíc své chování, hlas i mimické projevy.
4. Přijatelný kompromis - nabídnutí kompromisu, který bude prospěšný pro obě strany.
5. Negativní ptaní se - tím, že se upozorníme na naše další chyby nebo negativa umožňujeme druhému, aby je prezentoval klidně a nemanipulativně.

Asertivita je způsob komunikace, při kterém zachováváme svá práva, ale i práva ostatních. Člověk se neponižuje, není agresivní, komunikuje tak, aby ostatní viděli, že na svých právech a požadavcích stojí a zároveň při tom respektuje i opačnou stranu. S technikou gramofonové desky se lze setkat zejména u daňových úředníků a kompromis používají zejména lidé v obchodní sféře. Užitečná je také v partnerském životě - není nic odzbrojujícího pro muže jako když si žena přizná chybu a ještě se ptá na další bez ironie.

Autor: Martina Dvořáková