Chronická bolest a jak s ní žít?

S chronickou bolestí se musíte učit žít. Chronická bolest může sužovat asi 25 až 30 procent Čechů, přičemž v Evropě jí trpí okolo 30 milionů lidí. Přesná statistika neexistuje. Česká republika se ale řadí mezi vyspělé země, kde se výskyt chronické bolesti pohybuje na zmíněné úrovni. Dlouhotrvající bolest přináší s sebou příznaky, které mohou být pro lidi zatěžující více než bolest samotná. Předpokládá se dost prudký nárůst v souvislosti s prodlužováním věku, přibýváním onemocnění pohybového systému a civilizačních onemocnění. Výskyt bolesti stoupá s věkem.

Chronická bolest a jak s ní žít?

Za chronickou se považuje taková bolest, která přetrvává minimálně tři až šest měsíců nebo přesahuje dobu nezbytného léčení například po operacích. Samoléčba dlouhodobé bolesti volně prodejnými analgetiky může přinést i negativa v poškození orgánů. Pokud pacienti mají silné bolesti, tak tam samotné medikamenty nestačí. Je třeba volit i další postupy, jako intervenci psychiatra, psychologa, rehabilitačních pracovníků, kteří se snaží pacienta nějakým způsobem zbavit pocitu křivdy, že tu bolest má, naučit ho žít s bolestí.

Dlouhotrvající bolest přináší s sebou příznaky, které mohou být pro lidi zatěžující více než bolest samotná. Ty zhoršují kvalitu života pacientů například v podobě omezení pohyblivosti a psychických problémů. Jak ukázala studie v podobě ročního sledování pacientů trpících chronickou bolestí realizována ve 13 evropských zemích, i přes celoroční léčbu šest z desíti pacientů má pocit, že bolest ovládá jejich život.

Základem léčby středně silné a silné bolesti jsou opioidy, jako například kodein, morfin, fentanyl a oxykodon. Opiáty používali mnozí králové a královny nebo v minulosti se používali už i u novorozenců. Samozřejmě, že toto nebyl normální stav. Podávaná léčiva měla v tomto případě rychlý nástup účinku, což způsobovalo euforii a vyvolávalo tak závislost. V moderní medicíně se proto v 90. letech 20. století začaly využívat léky, z kterých se opioidy uvolňují postupně.