Co je Anion / Aniont

V běžných podmínkách jsou molekuly atomů vzduchu neutrální. Avšak při ionizaci, která může probíhat buď prostřednictvím obyčejného záření, ultrafialové záření, mikrovlnné záření nebo prostřednictvím obyčejného blesku, molekuly vzduchu ztrácejí část záporně nabitých elektronů obíhajících kolem jádra, ty se nadále slučují s neutrálními molekulami, kterým dávají záporný náboj. A takové molekuly se nazývají anionty. Člověk, stejně jako každý jiný živý organismus, nemůže žít bez aniontů.

 

Anionty jsou bez barvy, bez zápachu a existence záporně nabitých elektronů na oběžných drahách jim umožňuje přitahovat ze vzduchu různé mikročástice. Anionty též odstraňují ze vzduchu prach a zabíjejí mikroby. Spojení "anion - vzduch" je analogií spojení "vitamíny - strava". Anionty se často nazývají "vzdušnými vitamíny", "prvkem dlouhověkosti", a "čističem vzduchu". Užitečné vlastnosti aniontů zůstávaly dlouho nepovšimnuty. Jsou velmi důležité pro lidské zdraví. Nemůžeme si dovolit jejich léčivé vlastnosti přehlížet.

Takže anionty mohou akumulovat a neutralizovat prach, ničit viry nabitými elektrony, pronikat do buněk mikrobů a ničit jejich, a tím rušit negativní působení na lidské zdraví. Čím je ve vzduchu více aniontů, tím méně je tam mikrobů (když koncentrace aniontů dosáhne určité úrovně, množství mikrobů se prakticky blíží nule). Počet aniontů v jednom centimetru krychlovém je následující: 40 - 50 / cm3 v městských obytných prostorech, 100 - 200 / cm3 v městském vzduchu, 700 - 1.000 / cm3 v otevřené krajině a více než 5.000 / cm3 v horských údolích a úbočích hor. Zdraví lidí je přímo závislé na obsahu aniontů ve vzduchu.

Pokud je ve vzduchu, který přijímá lidské tělo, koncentrace aniontů velmi nízká, nebo naopak velmi vysoká, člověk začíná křečovitě dýchat, může pociťovat únavu, závratě, bolesti hlavy nebo dokonce depresi. Toto vše je možné léčit pod podmínkou, že obsah aniontů ve vzduchu proudícího do plic je 1200 / cm3. Pokud počet aniontů v obytném prostoru stoupne na úroveň 1500 / cm3, hned se budeme cítit lépe. Začneme pracovat s dvojnásobnou energií a zvyšovat tím produktivitu práce.

Takže anionty jsou nenahraditelní pomocníci v upevňování lidského zdraví a prodlužování života. Mezinárodní zdravotnická organizace stanovila minimální obsah aniontů v čerstvém vzduchu na 1000 / cm3. V určitých podmínkách životního prostředí (např. v horských oblastech) se lidé mohou během celého života vyhnout zánětu vnitřních orgánů. Takoví lidé obvykle žijí dlouho a jsou zdraví celý život, což je důsledek dostatečného obsahu aniontů ve vzduchu.
 

Autor: Martina Dvořáková