Co jsou to volné radíkály?

Ve vzduchu který vdechujeme je 21% čistého kyslíku. Bez tohoto kyslíku prožijeme jen několik minut, např. mozkové buňky odumírají už po 6 minutách. Nestabilní kyslíkové molekuly jsou ty, které ztrácejí na své oběžné dráze v párech kroužící elektrony a to jeden z páru. Tím se stávají volnými a že chtějí ten ztracený elektron nahradit, navážou se na jiné molekuly kyslíku a vznikne řetězová reakce.

Co jsou to volné radíkály?

Co způsobují volné radikály?

Při nesprávné životosprávě jsou buňky v těle a tím i jejich stěny méně elastické a může se stát, že zmíněné radikály, tedy nestabilní molekuly kyslíku proniknou do těla buněk a naruší jádro buňky, čímž způsobí dřívější úhyn buněk a zároveň je narušena dědičná trvanlivost, nebo vlastnost nových. Třeba zmínit, že přes 90% buněk našeho těla se po 120 dnech obnovuje a tím zmiňovaným napadení a narušováním dědičného kódu, další generace buněk žije krátce, např. 117 dní. Takto se vysvětluje i proces stárnutí, protože když jsou buňky organismu napadány častěji, než ve výše uvedeném příkladu, stárnutí je zrychlené, jak to u kuřáků, podle želví kůže se podobající tváři často vidíme. Nyní přijde často ta známá rada lékaře, přestaň kouřit. Snadno řečeno, o to lehčeji, když lékař sám kouří, a tedy také není přesvědčen o tom, co sám nařizuje. Nabízí se tedy otázka, jak proti volným radikálním molekulám kyslíku postupovat. Zde mají výborný účinek antioxidační látky, jako jsou v prvé řadě vitaminy C a E.

Nuže jaký je biochemický chod působení vitamínů C a E?

V boji proti volným radikálům je to tak, že vitamin E předává dobrovolně své elektrony těm zmiňovaným radikálním molekulám, čímž vznikne tokoferol - radikál, a tento je pak neutralizován vitamínem C, přičemž je vitamin E uvolněný. Bez spolupráce těchto dvou vitamínů antioxidační proces neproběhne. Háček je v tom, že vitamin C je rozpustný ve vodě a vitamin E je nerozpustný, zato se nachází v olejích. Vitamin C nemůžeme konzumovat z popsaných důvodu do zásoby, přebytek se vylučuje močí, proto tento vitamín se musí neustále dodávat organismu, aby mohl neutralizovat tokoferol-radikály (synteticky vitamin E se nazývá tokoferol). Tím, že tyto dva vitaminy mají různorodou funkci, jsou rozdílně rozpustné a proto se ani bohužel nenacházejí v jedné substanci. Jsou na sobě závislé ve společné antioxidativní činnosti a konzumují se většinou odděleně od sebe.

Autor: Martina Dvořáková