Co prozradí písmo?

Písmo prozradí nejen to, jací jste, ale i to, zda vám hrozí vážná nemoc. Údajně ještě dříve, než to potvrdí lékařská vyšetření.

Co prozradí písmo?

Dvanáct specifických charakteristik

Grafolog Rakušan Alfréd Kanfer vyčlenil dvanáct specifických charakteristik písma a dokázal úspěšnost předpovědi rakoviny dva až čtyři roky předem s přesností přibližně 87 procent. Do statistiky nepočítal pacienty s diagnostikovanou chorobou, kteří odešli ze světa nehodou, infarktem a podobně. Kanfer svůj neuromuskulární test publikoval spolu s jinými lékaři ve více odborných časopisech v USA. Kontrolní výzkumy metodu potvrdily. Bohužel, z písma nelze určit místo postižení rakovinou. Paradoxně, sám Kanfer si prověřil svůj rukopis a spatřil známky rakoviny. Podrobil se hned důkladnému onkologickému vyšetření. Přesto, že mu nebyly zjištěny žádné příznaky této choroby, za dva roky podlehl neléčitelným metastázám.

Jak je to možné?

Ruka, která píše, je nástroj. Vede ji mozek, a tedy v písmu se projevují nejen momentální nálady, emoce, fyzický stav, ale i přetrvávající či nastupující chorobné stavy. Neumím odhadnout, jak by se ke Kanferově metodě postavili lékaři u nás, jejich skepse by byla do určité míry namístě. Na druhé straně je pravda, že o projevech rakoviny v písmu se diskutovalo i na mezinárodním onkologickém kongresu v Itálii. Podobné zkušenosti jako Kanfer má i argentinská grafoložka a grafopatoložka María Carmen Doyharzábalová. Při rozboru rukopisu jedné ženy zjistila, že pisatelka má příznaky rakoviny. Poslala ji k lékaři, ale ten nemoc nepotvrdil. Po roce se v písmu známky rakoviny vyskytovaly výrazněji a lékař podezření potvrdil. Po dalším roce pacientka zemřela na zhoubný nádor jater.

Znaky

Každý znak v písmu má několik vysvětlení a vše závisí na kombinaci mnoha grafologických příznaků. Je velmi důležité znát podmínky vzniku textu. Nemoci se mohou, ale nemusí v písmu projevit. Jako bolest hlavy způsobuje více příčin, tak určitý znak v písmu lze vysvětlit různě. Třes v rukopise může mít původ v alkoholismu, narkomanii, Parkinsonově chorobě, ve vysokém věku pisatele z důvodu jeho snížené motoriky, ale i ve špatné podložce, nevhodných podmínkách psaní, pomalém písmu, při padělání a podobně. Zkoumá se zejména tvar písma, ale i velikost a šířka písmen, sklon, spojování jednotlivých písmen, prostor mezi nimi, mezi slovy a řádky, tlak pera na papír ...
Pokud řádek na papíře klesá, odhaluje to sklon pisatele k depresi. Možná to však vysvětlit i polohou papíru nebo jako momentální únavu, sklon k pesimismu, pisateli může chybět životní pohoda, důvěra v budoucnost, pozitivní pohled na svět. Klesání řádku může být i náhodné. V případě možné až patologické deprese se obvykle vyskytuje i postupné zvětšování sklonu řádků.

Nemoc se projevuje odchylkami

Grafolog snáze odhalí psychické problémy. Je známo, že pisatel v povznesené náladě píše větší písmena jak při pochmurné náladě, melancholii a problémech. Mnozí psychologové a psychiatři úspěšně využívají grafologii v praxi. Jde především o stanovení chronického stresu, depresivních a úzkostných stavů, fobií a obsesí, sebevražedných tendencí, ale i toxikomanie, alkoholismu a jiných projevů, které se dají z písma poměrně dobře odhalit. Nedávno médii proběhla informace od britských a německých grafologů, že písmeno g vypovídá o mužské sexualitě. Takzvané spodní délky při písmenu g, j, y a případně f mluví o nevědomí, erotice, smyslnosti, tělesnosti, pudovosti, materiálním světě pisatele - tedy o sexualitě, postoji k sexu. Teorie jsou však často příliš zpopularizovány a bohužel ne až tak jednoznačné, jak by lidé chtěli. Pokud grafolog zjistí nějaké zdravotní problémy v rukopise, vhodným způsobem doporučí navštívit lékaře. Nikdy nediagnostikuje nějakou konkrétní nemoc. Dá se totiž určit jen okruh problémů. Blíže k diagnóze se může vyjádřit pouze grafopatolog s medicínským vzděláním.

Funguje na 85 procent

Grafologie je jedna z diagnostických metod psychologie. Běžně se zaměňuje s písmoznalectvím, které se zabývá identifikací dokumentů, jejich pravostí, autorstvím a původem, na rozdíl od grafologie, která se snaží zejména o výklad povahových vlastností z písma. Každý člověk je jiný, prošel rozdílnými podmínkami výchovy, vývoje, socializace. Chyba při výkladu není v grafologii, ale v grafolozích a jejich interpretačních schopnostech, pokud se spletou. Přesnost grafologického posudku je přes 85 procent.

Plnící pera jsou nejlepší

Pokud se rozhodnete pro rozbor rukopisu speciálně z pohledu hodnocení případných zdravotních problémů, je nejlepší, pokud budete psát klasickým plnicím perem s takovým hrotem, který je velmi citlivý na změny tlaku a tahu. Problém je, že dnes se již téměř vůbec nepoužívají. Velmi nevhodná jsou fixová nebo kuličková pera, tedy propisky. Svou roli sehraje i dobrá kvalita papíru a celkové podmínky vzniku rukopisu

Tajemné kuličky

Stěžují vám pohyb bolavé klouby? Nezabraly injekce, léky ani operace? Možná právě vám pomůže nová léčba. Její tajemství spočívá v jedinečných kuličkách, které potlačí v kloubu zánět a zregenerují zničenou chrupavku. Zajímá vás, co kuličky obsahují? Vědí to jen specialisté z německého Düsseldorfu, kteří metodu s názvem Orthokin před čtyřmi lety vyvinuli. Ani my lékaři neznáme jejich know-how. Do bolavého kloubu vám nepíchneme klasický syntetický preparát, například kyselinu hyaluronovou, ale sérum z vaší krve. Obsahuje tělu vlastní bílkoviny, proto je léčba artrózy mnohem efektivnější. 

Z inkubátoru do ledničky

Sérum se vyrábí přímo na místě činu, tedy v ambulanci. Máme laboratoř, určené pouze pro jeho přípravu. Nejprve pacientovi odebereme krev do šesti speciálních zkumavek s kuličkami. Ty vložíme na šest až devět hodin do inkubátoru. Za ten čas se v nich rozmnoží tělu vlastní ochranné bílkoviny. V buňkách vytěsní škodlivé bílkoviny, které způsobují bolesti kloubů a opotřebení chrupavek. Pak sestřička vloží zkumavky na deset minut do centrifugy. Zde se odstředí červená krevní složka od bílé, přičemž sérum zůstane na povrchu zkumavky. V přísně sterilních podmínkách ho vstříkne do šesti speciálních stříkaček, které odloží do mrazničky. Když pacient jednou týdně přijde, jednoduše si v dlani rozmrazí svou stříkačku a lékař mu ji vpíchne do kolena či jiného poškozeného kloubu. Výhodou je, že první injekci s vlastním sérem může dostat už v den jeho přípravy. Před odběry do zkumavek s kuličkami však musí přijít ještě na jeden odběr. Vyšetřujeme protizánětlivé markery, ale i HIV, syfilis a hepatitidu B a C. Jelikož pracujeme s krví, musíme se dostatečně chránit. Největším problémem pacientů s poškozenými klouby je bolest. Velmi je omezuje. Přitom právě pohyb, sport a rehabilitace jsou pro ně nejdůležitější. Když bolest potlačíme, velmi se jim uleví.

Na klouby i achilovky

Orthokin je vhodný pro pacienty se zánětlivým onemocněním kloubů a s degenerací chrupavek prvního, druhého nebo lehčího třetího stupně. Sérum můžeme píchat těm, kterým klasická léčba nepřinesla úspěch, a absolvovali už i operaci. Mohou ho však dostat i pacienti, kteří kloub ještě neměli operován, ale na rentgenu či magnetické rezonanci už vidíme degenerativní změny. Léčba je vhodná pro všechny klouby. O preparát je stále větší zájem, ptají se na něj i lidé s poškozenými svaly a šlachami. Němečtí kolegové ji využívají například i při a po operaci roztržené Achilovy šlachy. Mají velmi dobré výsledky, šlacha je méně zkrácena a zjizvená.

Autor: Lenka Kostková