Co způsobuje bolesti loktů a zápěstí?

Proč bolí zápěstí a lokty? Takzvaný "tenisový a golfový loket" a " myší syndrom " vznikají jako důsledek nadměrného přetěžování svalů a šlach, což vede k bolestivým zánětům. První pomocí při otoku a bolestech jsou studené obklady, fixace a aplikace protizánětlivých mastí.

Co způsobuje bolesti loktů a zápěstí?

Dlouhodobé přetěžování svalů a šlach rukou, které je důsledkem mnohonásobně opakovaných pohybů při určité činnosti nebo přetrvávajícího svalového napětí, může vést k velmi nepříjemnému, bolestivému zánětlivému onemocnění svalových úponů. Jde o nehnisavý zánět v místě úponu svalů a šlach na kost.
Pokud jsou opakovaným mechanickým drážděním přetěžovány svaly-napínače, které se upínají na vnější straně lokte, mluvíme o tenisovém lokti, pokud jsou přetěžovány svaly-ohýbače, které se upínají na vnitřní straně lokte, mluvíme o golfovém lokti.

Bolestem zápěstí, které mohou být důsledkem například dlouhotrvající práce s počítačovou myší, se říká i "myší syndrom". Jde o problém karpálního (zápěstního) tunelu-kanálu na místě přechodu zápěstí do dlaně, kterým procházejí šlachy, cévy a nervy. Pokud v tomto poměrně malém prostoru dojde mechanickým drážděním a útlakům k zánětu, vzniká syndrom karpálního tunelu; který se projevuje bolestmi v zápěstí a prstech s občasným pocitem slabosti až trnutím prstů.

Platí, že čím více je prováděný pohyb rukou únavný, monotónní, "odmítaný" a člověk vystresovaný, tím více je svalstvo ruky stažené a přetížené. Lidé, kteří bydlí pod psychickým tlakem a reagují křečovitě, mají větší sklon k úponovým problémům. Je to komplexní záležitost. K těžkostem a bolestem horní končetiny přispívá řada faktorů-napětí svalstva, držení těla, způsob sezení, pracovní rytmus, uvolňování krční páteře a ruky cvičením, jakož i hygienické návyky týkající se změny teplot, například v letním období jde o nevhodné ochlazování, při kterém proud studeného vzduchu způsobuje svalové stahy.

První pomocí při úponových problémech, tedy otoku a bolestech, jsou studené obklady (v případě, že bolest nemá chronický charakter, v opačném případě ztrácejí význam); dále je to fixace pod úponem, aby si svalový úpon mohl odpočinout a lokální aplikace volně dostupných protizánětlivých mastí.

Jako první v pořadí se doporučuje léčba rehabilitací, protože je to nejméně agresivní forma léčby. Svaly, které jsou pod napětím, se dají cvičebními technikami pěkně uvolnit. Při přetrvávajících problémech je další léčba věcí diskuse. Každý lékař má svou školu a své zkušenosti. V úvahu přichází elektroléčba, ultrazvuk, laser a další formy, škála je široká. Vše snažení je zaměřeno na uvolnění úponu a potlačení zánětlivé reakce. Pokud se stav nezlepší, mohou se aplikovat obstřiky, které jsou sice efektní, ale vhodné pouze v krajních případech, protože mají několik úskalí a mohou nadělat spoustu škody.

Pokud už jednou někdo nabyl tenisový loket, například hraním tenisu, a řekne si, že přestane hrát tenis, nic tím nevyřeší. Ten sval stále pracuje a stále se namáhá. Definitivním řešením úponových bolestí je operace, při které se sval upne na jiné místo a bolestivé místo se uvolní. Rozhoduje typ pacienta, jeho reakce na léčbu a míra zatěžování končetiny. Jde o malý výkon, jednodenní chirurgii.

Alternativní a doplňkové formy léčby jako akupunktura, akupresura nebo enzymatická terapie (která má význam především při infekčních zánětech) nejsou ze strany ortopedů ani odmítány, ani kritizovány, i když výsledky podle nich nejsou nijak přesvědčivé. Každá alternativní léčba, která nemá vedlejší účinky, je dobrá.
Takové nastavení má většina alternativních terapií, takže pokud nepomohou, nepoškodí. Záleží na pacientovi, jak se rozhodne. Roli hraje i psychologický efekt. Pokud má pacient pocit, že mu něco pomáhá, bylo by nerozumné odrazovat ho od toho.

Jak předcházet úponovým problémům? Lidé by měli co nejvíce sportovat. Pokud je svalstvo pevné a vytrénované, nemusí pracovat na maximum a dostávat se do, krajních poloh. Předcházet přetížení svalových úponů však pomáhá pouze pravidelná fyzická zátěž, to je velmi důležité. Víkendové sportovní aktivity-celý týden nic a přes víkend nadoraz-patří z hlediska přetížení k tomu nejhoršímu. Pro organismus představují obrovský stres. Pravidelným pohybem se však tělo zpevní, vyplavuje endorfiny a dochází k celkovému tělesnému uvolnění. Ideálem je rovnováha mezi duší a tělem-v duchu řecké kalokaghatie. Tak jako dělník pracující na pile by měl číst knihy, člověk, od knih by měl pravidelně cvičit.

K základní prevenci onemocnění svalových úponů rukou patří:
• Střídání činností a pracovní přestávky
• Správné držení těla a uvolňování krční páteře
• Vyhýbání se proudům chladného vzduchu
• Uvolňovací cviky rukou (krčení a napřímení prstů, "vytřásání" rukou a krouživé pohyby rukama, zvedání rukou nad úroveň hlavy ...)
• Při práci má smysl redukovat dráždění zápěstního tunelu vyrovnáváním úhlu sklonu dlaně s podložkou a posouváním klávesnice doleva, aby nedocházelo k velkému vychýlení ruky do strany.