Cvičení pro zdravé oči

Oči jsou důležité, proto se o ně třeba starat. Zrak, díky kterému vnímáme svět, se v průběhu života zhoršuje, a proto je třeba o něj pečovat. Ten, kdo si myslí, že pokud bude dodržovat všechna doporučení lékaře, problémy se mu vyhnou, je na omylu. Po čtyřicítce potřebuje brýle na čtení téměř každý. Na vině je krátkozrakost nebo dalekozrakost. Nejde o nemoci, ale o vady oka.

Cvičení pro zdravé oči

Nejzávažnějšími poruchami zraku jsou šedý zákal a degenerace žluté skvrny na sítnici. Krátkozrakostí trpí asi třetina populace. Chyba, při níž člověk vidí blízké předměty ostřejší než vzdálené, se může vyvíjet pomalu, ale vzniká i náhle, nejčastěji v dětství nebo během dospívání. Tehdy se stává, že oko vyroste rychleji než tělo a dítě se stane krátkozraké. Podobný problém se zvykne objevit i kolem osmnáctého roku. Po dvacítce se vývoj oka většinou zastaví.
Dalekozrakost je běžná porucha zraku, při níž lidé zřetelně vidí vzdálené objekty, ale objekty v blízkosti jsou nejasné, rozmazané. Většinou se vyskytuje už při narození a je dědičná. Někdy se v dětském věku projeví šilháním. Většina mladých lidí však vůbec neví, že má toto onemocnění, protože čočka jejich oka je flexibilní. S přibývajícím věkem se její elasticita snižuje a ztrácí schopnost přizpůsobovat se.

Operace šedého zákalu, když se poškozená čočka vymění za umělou, jsou u nás z očních operací nejčastější. Jde o zamlžení nebo zakalení, které se vyvíjí v normální čisté čočce oka. Nejčastěji se vyskytuje u osob nad 55 let, vyskytuje se však i u mladších lidí. Příčinou může být nadměrné vystavování se slunečnímu záření, cigaretovému kouři, ale i užívání některých léčiv. Ještě závažnější chorobou oka je věkem podmíněná makulární degenerace, která je nejčastější příčinou ztráty zraku. Jde o postižení určitého místa na sítnici, které ovlivňuje ostré vidění. Toto místo se nazývá  makula a pokud je poškozené, projeví se to ztrátou ostrosti zraku. Souvisí s věkem, má však na něj vliv i genetika, ale i civilizační choroby. Jde o nejčastější onemocnění, které vede ke ztrátě vidění. Jelikož příčiny jejího vzniku nejsou známy, neexistuje ani účinná prevence či léčba. Důležitou prevencí je však vyvážená strava bohatá na zeleninu s přírodními antioxidanty. Riziko onemocnění zvyšuje zejména kouření. Potvrdila to britská studie, kterou zveřejnil British Medical Journal a které se zúčastnilo více než 4 tisíc lidí. Ukázalo se, že kouření zdvojnásobuje riziko degenerativních procesů probíhajících v očích. Je tu však i jedna dobrá zpráva. Týká se bývalých kuřáky, kteří svůj zlozvyk zanechali před dvaceti a více lety. Ti podle výsledků studie zvýšenou degenerací oční sítnice ohroženi nejsou. Makulární degenerace postihuje přibližně 10 procent lidí starších 65 let a je prakticky neléčitelná. Britští vědci konstatovali, že kouření jen v Británii připraví o zrak více než 30 tisíc lidí.

Závažným onemocněním oka je i glaukom. Glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích světa. Dochází při něm k nezvratnému poškození buněk sítnice. Nemocnému se postupně zhoršuje zraková ostrost, barvocit. Neléčený může vést k nezvratnému poškození zrakového nervu a následné ztrátě zraku. Rizikovým pro toto onemocnění je zvýšený nitrooční tlak. Podobně jako ve fotbalovém míči i v oku musí být určitý tlak. Tlak udržuje tvar oka, zabezpečuje průtok krve a různé jiné funkce. Pokud je míč přefouknutý, hrozí, že se při používání poškodí. Naopak, pokud je nedofouknutý, nemá požadovaný tvar a nemůže plnit svoji funkci. Obdobně je to i s nitroočním tlakem oka. Pouze fyziologický nitrooční tlak umožňuje správnou funkci oka. Při jeho léčbě je důležitá včasná léčba, ke které patří například i snížení nitroočního tlaku. Kromě terapie pomocí speciálních kapek je vhodné doplňovat terapii cvičením a potravinami, které snižují oxidativní stres, tedy borůvkami, čajem, tmavou čokoládou, jinanem a podobně. Léčba glaukomu je celoživotní.

CVIKY, KTERÉ POMÁHAJÍ

Batesova metoda
třeba je však cvičit pravidelně. Při cvičení se musíte uvolnit, ztuhlý krk a napětí ramenních svalů, které relaxaci očí stěžují. Dlaněmi si zakryjte oči a zkuste si představit nějaký předmět. Představování si věcí před vnitřním zrakem pomáhá lépe vidět věci ve skutečnosti. Zkuste si například představovat květ intenzívní barvy. Nedívejte se upřeně na jedno místo, skákejte pohledem z jednoho předmětu na druhý. Oči se takto odreagují, jejich pohyby se zkrátí a vy budete lépe vidět.

Mrkání
Pro oči je důležité správné nastavení jasu a kontrastu obrazovky počítače, velikost písma a jeho barva. Při práci na počítači mrkají lidé prý až pětkrát méně než normálně. Pohyb očních víček je přitom velmi důležitý. Zvlhčuje oči a brání jejich vysychání. Měli byste se vědomě snažit mrkat častěji.  Mrkejte 1 až 2 krát v průběhu 10 sekund. Oči se jím čistí a navlhčují. Posaďte se ke stolu, zavřete oči a lokty se opřete o polštářek ležící před vámi na stole. Záda i krk držte v rovině s hlavou. Pak si pootevřenými dlaněmi zakryjte oči bez toho, abyste se jejich dotýkali a myslete na něco příjemného. Před tváří držte dvě tužky ve svislé poloze-jednu asi ve vzdálenosti 75 milimetrů od obličeje a druhou asi na délku ruky. Nejprve obě oči zaostřete na jeden předmět, potom mrkněte a zaostřete na druhý předmět.

Ulevte očím gymnastikou
Nejjednodušší je zavřít je a překrýt dlaněmi. Nedotýkejte se jich. Představujte si příjemné barvy a takto relaxujte dvakrát denně několik minut. Důležité je také rozhýbat oční svaly. Postavte se k oknu a snažte se zaostřit do dálky. Celý den máte totiž zaostřeno zejména do blízka. Zkuste každých 20 minut odvrátit zrak od monitoru. Zaměřte se na vzdálený předmět a přejíždějte po něm očima směrem nahoru a dolů. Uvolní se vám tak okohybné svaly. Důležité je i pohybování očima. Opakovat je ho třeba dvacetkrát. V první fázi pohybujte očima za zavřenými víčky nahoru a dolů, potom zprava doleva. Potom cviky zopakujte s otevřenýma očima.

Jak posílit oční svaly
Netlačte na oči, ale ponechte takto tři až pět minut. Mrkejte tak rychle, jak dokážete a počítejte do deseti. Potom zavřete oči pevně na tři sekundy a oči otevřete. Pořádně zavřete oči, napočítejte do pěti a pak oči doširoka otevřete a počítejte opět do pěti. Cvičení opakujte tři až pětkrát.
Koulejte očima z levé strany na pravou a zprava na levou. Krátce si odpočiňte a cvik opakujte tři až pětkrát.

Víte, že ...
• fungování oka lze přirovnat ke klasickému fotoaparátu, čočka v oku také láme světelné paprsky odražené ze všech předmětů kolem, ty pak procházejí rohovkou a čočkou, aby se zobrazily na sítnici, v oku se zobrazuje všechno převrácené
• obraz se opět správně převrací až v mozku
• na sítnici je více než 126 miliónů nervových buněk, které mění světlo na nervové impulsy
• oko obklopuje šest důležitých svalů, které ho otáčejí
• základní ochranou očí jsou oční víčka, další zajišťují slzy, které vymývají špínu z oka, mrkání je roztírá po celém povrchu oka
• dva lidé nemohou vidět jeden předmět úplně stejně, protože každý ho vidí z jiného úhlu
• oči všech lidí se liší, dokonce ani oči jednoho člověka nejsou stejné.

Autor: Martina Dvořáková