Cvičení s vlastní váhou - Dynamic Pump

Dynamic Pump je nejen zajímavé a účinné cvičení, ale i zdravý životní styl. Při pravidelném cvičení se dopracujete ke krásným svalům, ideální váze a přirozené kráse těla. Budete se cítit svěže a špatná nálada u vás nenajde prostor!

Cvičení s vlastní váhou - Dynamic Pump

Určitě jste slyšeli o "makačce" s názvem Body Pump Fx,
kterou lze zařadit do kategorie silově-kondičních cvičení. Cvičí se ve skupině při motivující hudbě a důležitým nástrojem je nakládací činka. Mnohé ženy proto považují Body Pump Fx za cvičení spíše silového charakteru. Cvičí se systémem lehčí váhy s větším počtem opakování. Body Pump FX milují zejména ti, kterým nevyhovuje zvedání činek v posilovně. Právě toto skupinové cvičení se stalo inspirací pro skvělou instruktorku Leu Grančič. Jelikož dokonale zná potřeby svých klientů, rozhodla se vytvořit vlastní program: Dynamic Pump. V něm uplatnila všechny své znalosti a zkušenosti z oblasti cvičení, přičemž v Dynamic Pump zohledňuje důležitý zdravotní aspekt, protože stále více lidí trpí v důsledku sedavého způsobu života bolestmi zad, svalovou dysbalancí a dalšími problémy pohybového aparátu.

Body Pump FX versus Dynamic Pump
Při Body Pump Fx je pro cvičících motivací nakládací činka, na kterou postupně přidávají závaží. V rámci tréninku se také měří tělesné partie, aby každý klient viděl svůj pokrok. V čem se liší Dynamic Pump? Hlavní rozdíl oproti Body Pump FX je zařazení kondičních cvičení, díky kterým dochází ke zvýšení tepové frekvence a následnému zvýšení funkčnosti srdečně-cévního systému. Cvičení má aerobní charakter. Intervalový způsob tréninku podporuje rozvoj silových a kondičních schopností. Další důležitou skutečností je zařazení komplexních cvičení s vlastní vahou těla. Jde o cvičení funkčního charakteru, resp. řešení pohybových úkolů, jejichž provedení vyžaduje zvýšené nároky na kondiční a silové schopnosti, které představují funkční trénink. Ten sleduje rozvoj funkčnosti svalstva a pohybového aparátu, správný tonus: laicky řečeno, správné fungování našeho těla. To znamená, že při Dynamic Pump je důraz kladen nejen na získání vysportované figury, ale především zdravého a funkčního těla. Dalším rozdílem mezi Body Pump FX a Dynamic Pump je ten, že Dynamic Pump více zohledňuje individualitu člověka. Klienti nemusí používat závaží, přičemž při Body Pump FX je nakládací činka jedním z hlavních znaků cvičení. Dynamic Pump využívá hlavně cvičení s vlastní vahou těla a závažím, které je volitelné. Cvičenec si může volit zátěž podle svých individuálních schopností: variabilita umožňuje optimální kondiční a silové zvládnutí posilovacích cvičení. Při Dynamic Pump se využívají i stupínky, resp. vyvýšené podložky. Většina cvičení s váhou vlastního těla má různé úrovně obtížnosti. Výběr stupně doporučí instruktor. Důraz je kladen na intenzitu cvičení a kvalitu, tedy techniku ​​prováděných cvičení. Většinou jde o cviky, které jsou známé. Nicméně jejich spojení, resp. propojení kondičních a posilovacích (silových) cvičení dělá cvičební jednotku velmi účinnou, proto je cvičení vhodné pro začátečníky i pokročilé, pro muže i ženy.

Autor: Martina Dvořáková