Demence a otylost

Odborníci spojují nadváhu s vyšším rizikem demence. Nadváha ve středním věku souvisí s vyšším rizikem vyvinutí demence v pozdějším životě, vyplývá z nového výzkumu, ve kterém švédští odborníci sledovali dvojčata v průběhu 30 let. Obezita ve středním věku nemá příznivý vliv na náš mozek ve stáří. Vědci nechtějí přímo tvrdit, že demenci způsobuje nadváha, ale důkazy na to poukazují. Výsledky výzkumu zveřejněny v magazínu Neurology naznačují, že "kontrola tělesného tuku ve středním věku je důležitá pro prevenci demence v pozdějším životě.

Demence a otylost

Vědci analyzovali údaje téměř devíti tisíc švédských dvojčat. Když byla ve věku kolem 43 roků. Za 30 let vědci  vyšetřili stejných lidí ve snaze odhalit znaky klesajících rozumových a paměťových funkcí. Některým z nich diagnostikovali Alzheimerovu chorobu či jiné typy demence. V jejich případě téměř jeden z třech měl ve středním věku nadváhu nebo byl obézní. U těchto lidí bylo tak riziko vyvinutí demence o 80 procent vyšší, než u lidí s normální váhou. Čím větší měli zkoumaní lidé hmotnost ve středním věku, tím větší bylo u nich riziko demence, případně "sporné demence ", tedy stavu, kdy vykazovaly znaky problémů s myšlením, ale ne dost na to, aby jim byla diagnostikována demence.

I přes propojení nadměrné hmotnosti ve středním věku s pozdější demencí zaměření vědců na 137 párů, které byly "nesouhlasné" - tedy, že jeden z páru měl demenci a druhý ne-všeobecné předpoklady této teorie nemají pevné základy. I když výzkum naznačuje, že existují některé společné geny, které lidem předem určí obě onemocnění (nadváhu a demenci), mohlo také být prostě příliš složité najít nějakou pevnou spojitost při takovém malém vzorku lidí. Není jasné, zda demenci způsobují geny, které určí člověku nadváhu v dospělosti, nebo zda je spojena se špatnými stravovacími návyky lidí. Jako odborníci dodávají, tuková tkáň vylučuje.