Deprese a kreativita spolu souvisí

Bipolární afektivní porucha, v široké veřejnosti známá jako maniodeprese, vzbuzuje v posledních letech velký zájem hlavně kvůli jejímu častému výskytu mezi populárními osobnostmi. Miloš Kopecký, Vincent Van Gogh, Kurt Cobain, Ozzy Osbourne a nespočet dalších tváří, působících v umělecké sféře, si se svým bouřlivým životem nese právě tuto diagnózu.

Deprese a kreativita spolu souvisí

Celkový výskyt bipolární poruchy osobnosti v populaci je 1,3 - 1,6 procent, přičemž až jedna třetina pacientů má ve své kartě uveden minimálně jeden pokus o sebevraždu, uvádějí vědci. Právě časté spojení poruchy se sebevražedným jednáním bylo osudovým i známému českému zpěvákovi Petrovi Mukovi.
Bipolární afektivní porucha se řadí mezi poruchy nálad. Je charakterizována výraznými změnami v psychické a fyzické aktivitě pacienta. Příčiny vzniku jsou stále nejasné. Vědci mluví o kombinaci biologických a psychických faktorů. Je to porucha celoživotní, příznaky se mohou na čas úplně ztratit, ale v různých časových intervalech se opět vracejí.

U pacientů se objevují dvě střídající se epizody. První z nich je epizoda manická, vyznačující se zvýšenou fyzickou i psychickou aktivitou, neúměrným sebevědomím, zvýšeným myšlenkovým i řečovým tokem. Člověk koná spontánně, cítí se jako "mistr světa", neuvažuje nad svými rozhodnutími. Tato fáze může být spojena s velkým utrácením peněz, ztrátou sociálních zábran, promiskuitou a rizikovým jednáním.
Manická epizoda se u bipolární poruchy nevyskytuje tak často. Někdy se může u depresivního pacienta objevit jen jedna manická epizoda, ale už tehdy je diagnóza změněna na bipolární poruchu osobnosti.

U pacientů převládá depresivní epizoda, vyznačující se skleslou náladou, úzkostí, nízkým sebevědomím, černým nahlížením na svět, ztrátou zájmu o běžné činnosti trvající minimálně dva týdny. Právě v depresívní epizodě se často vyskytuje sebevražedné jednání. Pokud se úmrtí vyskytne v manickém období, je to většinou následek zkresleného vnímání rizika a přehnané odvahy pacienta.

Možná souvislost bipolární poruchy osobnosti s kreativitou byla předmětem mnoha vědeckých studií. Na psychologickém poli už delší dobu kolovaly úvahu o spojení lidí trpících psychickými poruchami s inklinací k světu, v němž mohou bezmezně podlehnout vlastní fantazii.

Vědci z psychiatrické kliniky v Budapešti potvrdili ve svém kvalitativním výzkumu souvislost mezi kreativitou a bipolární poruchou osobnosti. Založili svůj výzkum na retrospektivní analýze života slavných osobností a jejich biografií, na psychiatrickém vyšetření žijících umělců a měření kreativity Došli k závěru, že symptomy bipolární poruchy přispívají k vysoce kreativním výkonům na uměleckém poli. U mnohých pacientů po nasazení farmaceutických prostředků mizí potřeba tvořit či kreativně se projevovat. Lidově řečeno "ztratí svou múzu", kterou je pravděpodobně právě jejich psychické onemocnění. Proto je v zájmu vědců objevit metodu, která by pacientům umožňovala vypořádat se s poruchou bez obětování své kreativity a zároveň by je chránila před nebezpečím, které se sebou porucha nese.

Kreativita může být zároveň darem i prokletím. Život slavných osobností se nám jeví jako závidění hodný, no realita je často vzdálená od vysněných představ. Za úspěchem a fotkami na titulkách bulvárních časopisů se může skrývat více utrpení, než si sami dokážeme představit.

Autor: Lenka Kostková