Děti starších otců mají větší riziko onemocnět maniodepresivní psychózou

Dětem starších otců hrozí riziko maniodepresivní psychózy.Děti starších otců čelí většímu riziku, že se u nich vyvine maniodepresivní psychóza. Věk matky nehraje při vzniku choroby podstatnější roli.

Děti starších otců mají větší riziko onemocnět maniodepresivní psychózou


U potomků starších otců je vyšší pravděpodobnost výskytu duševních chorob.
Vědci zkoumali 80 tisíc lidí narozených v letech 1932 až 1991, z nich téměř 13500 osob trpělo maniodepresivní psychózy. Podle výsledků výzkumu existovala u dětí, které se narodily mužům starším 55 let, o 37 procent vyšší pravděpodobnost výskytu této duševní choroby. Zároveň hrozilo u těchto dětí dvojnásobné riziko, že psychóza propukne ještě před dovršením 20 let.


Výzkum také prokázal, že věk matky nehraje pro vznik choroby podstatnou roli. Studie nedokázala vysvětlit, proč děti starších otců častěji trpí touto duševní chorobou. V minulosti vědecké výzkumy ukázaly, že starším otcům se rodí děti s vyšším rizikem propuknutí autismu nebo schizofrenie.
Maniodepresivní psychóza způsobuje nadměrné změny nálad, které se pohybují od nadšení po těžké deprese. Ve všech fázích nemoci hrozí vysoké riziko sebevraždy.