Diagnóza chronická leukemie

Diagnóza chronická leukémie nemusí znamenat tragédii. Při diagnostice leukémie nemusí pacienta čekat tragický osud. V případě, že jde o chronickou leukémii, je dostupná účinná léčba. Pacienti s leukémií musí přijímat denně potřebné léky.

Diagnóza chronická leukemie

Taková diagnostika je pro člověka velkým šokem, je však třeba zachovat chladnou hlavu, nepanikařit a snažit se myslet pozitivně. A to platí nejen pro pacienta, ale i pro jeho příbuzné, kteří na něj přenášejí ze strachu obrovský tlak.
Nové vědecké poznatky přinášejí pacientům naději na zásadní prodloužení života při zachování jeho patřičné kvality. I navzdory příznivému vývoji je informace o tom, že má pacient leukémii, v mnohých případech pro jeho psychiku devastující. A právě pozitivní myšlení je klíčové při přijímání léčby onkologického onemocnění.

Pro lepší informovanost nemocných a jejich blízkých založili pacienti s CML občanské sdružení  „Diagnóza CML“. Kromě toho si jako cíl určili ochranu práv a prosazování zájmů pacientů s diagnostikovanou CML vůči zdravotním pojišťovnám či orgánům státní správy.
Dalším posláním organizace je hájit zájmy a potřeby pacientů, zprostředkovávat aktuální informace a zajišťovat osvětu.
„Diagnóza CML“ upozorňuje na různé mýty šířící se o tomto onemocnění. Jako jsou to nepravdy o krátké době dožití, o nevyhnutelnosti transplantace kostní dřeně, o neexistenci účinné léčby či o vyřazení pacienta z pracovního života.


Chronická myeloidní leukémie je zhoubné onemocnění, které vede k abnormálnímu rozmnožení bílých krvinek. Ty však nejsou schopny adekvátně plnit svou funkci. V kostní dřeni dojde ke změně genetického materiálu kmenové buňky, což způsobí vznik abnormálního chromozomu, takzvaného Philadelphia (Ph) chromozómu.
Pacient nemusí mít žádné potíže. Objevuje se noční pocení, hubnutí nebo pocit plnosti břicha při zvětšující se slezině. Často se onemocnění zjistí z krevního obrazu při rutinní preventivní prohlídce. O to větší je pak šok.