Dieta v těhotenství může ohrozit vývoj mozku dítěte


Dieta v těhotenství ohrožuje vývoj mozku dítěte. Omezení příjmu potravy či držení diety během těhotenství může vážně poškodit vývoj mozku plodu.

Vědci zjistili, že omezený příjem kalorií negativně ovlivnil tvorbu propojení mezi mozkovými buňkami, dělení buněk a množství látek potřebných na růst. Těhotná maminka by si neměla odepřít pořádnou stravu.

Dieta měla nejhorší dopad na mozek ještě nenarozeného dítěte zejména v první polovině vývoje. První polovina těhotenství je kritickým časem, kdy vzniká množství neuronů, jakož i podpůrných buněk v mozku.
Studie vychází z pozorovaní těhotných samic primátů a jejich plodů. Jelikož primáti jsou lidem nejpodobnější savci, dá se předpokládat, že omezení příjmu kalorií škodí i vývoji mozku lidských plodů. Německo-americký tým vědců pozoroval dvě skupiny paviánů. Jedna skupina matek mohla během první poloviny těhotenství jíst, kolik chtěla, samice v druhé skupině dostávali o třicet procent méně potravy. Podařilo se zjistit, že restrikce kalorií negativně ovlivnila vývoj mozku plodu na buněčné
i molekulární úrovni. Podle ní nedostatek stravy ovlivňuje fungování stovek genů, což může mít pro plod celoživotní následky.


Z výzkumu rovněž vyplývá, že plody těhotných adolescentek jsou připraveny o živiny potřebami organismu samotné matky. Rovněž těhotenství ve vyšším věku může mít na vývoj mozku negativní účinky, protože starší ženy mají méně pružné artérie a cévy, což omezuje příjem krve do plodu.
Tato studie přinesla další důkaz o důležitosti správné výživy nastávajících maminek. Podporuje názor, že nedostatek stravy ovlivňuje vývoj orgánů, v tomto případě mozku. Dítě může mít po narození nižší IQ a problémy s chováním.

Matky držící dietu nebo s nedostatečným přístupem k potravinám také potomkům zvyšují riziko autismu, depresí, schizofrenie a dalších chorob mozku.