Dieta v těhotenství může ohrozit vývoj mozku dítěte


Dieta v těhotenství ohrožuje vývoj mozku dítěte. Omezení příjmu potravy či držení diety během těhotenství může vážně poškodit vývoj mozku plodu.

Dieta v těhotenství může ohrozit vývoj mozku dítěte

Vědci zjistili, že omezený příjem kalorií negativně ovlivnil tvorbu propojení mezi mozkovými buňkami, dělení buněk a množství látek potřebných na růst. Těhotná maminka by si neměla odepřít pořádnou stravu.

Dieta měla nejhorší dopad na mozek ještě nenarozeného dítěte zejména v první polovině vývoje. První polovina těhotenství je kritickým časem, kdy vzniká množství neuronů, jakož i podpůrných buněk v mozku.
Studie vychází z pozorovaní těhotných samic primátů a jejich plodů. Jelikož primáti jsou lidem nejpodobnější savci, dá se předpokládat, že omezení příjmu kalorií škodí i vývoji mozku lidských plodů. Německo-americký tým vědců pozoroval dvě skupiny paviánů. Jedna skupina matek mohla během první poloviny těhotenství jíst, kolik chtěla, samice v druhé skupině dostávali o třicet procent méně potravy. Podařilo se zjistit, že restrikce kalorií negativně ovlivnila vývoj mozku plodu na buněčné
i molekulární úrovni. Podle ní nedostatek stravy ovlivňuje fungování stovek genů, což může mít pro plod celoživotní následky.


Z výzkumu rovněž vyplývá, že plody těhotných adolescentek jsou připraveny o živiny potřebami organismu samotné matky. Rovněž těhotenství ve vyšším věku může mít na vývoj mozku negativní účinky, protože starší ženy mají méně pružné artérie a cévy, což omezuje příjem krve do plodu.
Tato studie přinesla další důkaz o důležitosti správné výživy nastávajících maminek. Podporuje názor, že nedostatek stravy ovlivňuje vývoj orgánů, v tomto případě mozku. Dítě může mít po narození nižší IQ a problémy s chováním.

Matky držící dietu nebo s nedostatečným přístupem k potravinám také potomkům zvyšují riziko autismu, depresí, schizofrenie a dalších chorob mozku.
 

Autor: Martina Dvořáková