Dítě a nástup do první třídy

Většina rodičů dokáže posoudit, co se všechno se skrývá pod pojmem “školní zralost” nebo jinými slovy “připravenost na školu”. Ale je třeba se na to dívat z více úhlů pohledu. Vaše dítě se v průběhu svého života mění - vyroste, přibývá na váze, naučí se chodit, mluvit, umí vyjádřit své pocity, hledat souvislosti a má velké množství znalostí. Je toho opravdu honě, ale stačí to k pravidelné školní docházce?

Dítě a nástup do první třídy

Dítě předtím, než je schopno opustit bezpečí a citovou stabilitu domova,
musí zvládnout mnoho základních dovedností. Teprve pak bude připraveno vykročit s ostatními poprvé do školy. O jaké dovednosti a vlastnosti jde?

1. Schopnost vyjadřování
Pro dítě, které má problémy s řečí nebo jazykem, bude komunikace se spolužáky, jinými dětmi i s učitelem pravděpodobně složitá, což pro něj může být v prvních letech školní docházky velkou nevýhodou.

2. Být samo v davu bez nejbližších
Dítě si tuto zkušenost buduje tréninkem. Jakým? Návštěvami mateřských center, kde se setkává s jinými dětmi za účelem společného hraní, společnými cvičeními pro malé děti či návštěvami kurzů plavání. Všude tam si dítě zvyká na společnost jiných dětí. Pokud ho někde necháváte samo na nějaký čas (např. v dětských koutcích, v zábavních parcích dětských pod dohledem pěstounek), trénujete jeho schopnost věřit samo sobě (že to zvládne samo i bez vás) a věřit vám, že se vždy vrátíte v dohodnutý čas.

3. Sebedůvěra
Dítě, které si věří, s největší pravděpodobností zvládne úkoly, které s sebou školní docházka přináší.Pokud si nevěří a myslí si, že tyto úkoly nezvládne, je pravděpodobné, že se mu to nepodaří. Sebejisté dítě snadněji zvládne úkoly a poradí si s nimi. Proto pomozte dítěti budovat jeho sebejistotu. Ujišťujte ho, že je pro vás zvláštním a že mu věříte, že vše dobře zvládne. Jestliže se chová špatně, vysvětlete si to, ale nekritizujte ho.

4. Klidně sedět
Ve škole je důležité klidně sedět během vyučování, ale pro mnoho dětí je klidné sezení vážným problémem. Neklidné a vyrušující dítě si získá již na začátku školní docházky špatnou reputaci, která ho může provázet i v dalších letech. Proto, pokud máte doma dítě, co nedokáže klidně posedět, uděláte dobře, pokud školu o 1 rok odložíte nebo s ním trochu potrénujete. Jak? Naučte ho klidně sedět nejprve několik minut, které budete postupně prodlužovat. Den s dítětem začněte nějakou činností (cvičení, běh při hudbě, skákání ...). Pak činnost ukončete a dejte dítěti úkol, při které musí sedět u stolu (např. hra se stavebnicí, čtení pohádek, kreslení obrázku ...). Po dokončení úlohy dejte dítěti volnost, ať se vyřádí a pak mu opět dejte klidnou roli. Nezapomeňte ho pochválit za každou chvíli, kterou vydrží.

5. Pozornost, soustředěnost a vytrvalost
Pro mnoho dětí, hlavně pro chlapce, je těžké dávat pozor na to, co se mu říká a co má udělat. No každé dítě se v průběhu svého vývoje musí naučit poslouchat to, co mu někdo říká a být schopno dávat pozor na to, co se mu říká a udělat to, co se od něj očekává. Chcete-li pomoci dítěti naučit se dávat pozor, zkuste pár triků, které vám mohou pomoci i při cvičení soustředěnosti.Pokud s dítětem mluvíte, buďte naproti sobě, abyste na sebe oba viděli. Odstraňte všechny rušivé vlivy (vypněte rádio, televizi, odložte hračky). Vytvořte pro dítě prostředí, které mu umožní soustředit se. Dbejte na to, aby ho něco nevyrušovalo. Dávejte dítěti podněty, které potřebuje pro provedení úkolu, na kterém právě pracuje. Podněty, které s vykonávanou úkolem nesouvisejí, se snažte minimalizovat, aby dítě nevyrušovaly při soustředění. Pokud dítě úkol dokončí, vydrží u něj, odměňte ho.

6. Dítě má vědět, že učení je zábava
Dítě, které se neumí samo hrát a které potřebuje u sebe vždy někoho dalšího, bude ve škole s velkou pravděpodobností čekat na učitele, dokud ho postrčí, než by mělo udělat něco samo od sebe. Nebude usilovat o samostatnou práci s cílem něco objevit, samo na něco přijít. Naopak děti, které si umí sami hrát a jsou vedeny ke zkoumání a objevování světa kolem sebe, půjdou do školy s velkým nadšením.

7. Psaní a čtení
Mnoho dětí se již v předškolním věku umí podepsat. Při vstupu do školy však nejde o to, aby se umělo podepsat nebo číst, ale aby umělo ovládat tužku. Pokud při kreslení s dítětem používáte tužky, pera, pastelky různé velikosti, jste na dobré cestě naučit své dítě správně držet pero či jinou psací potřebu. Dítě by také mělo vědět, že písmenka a písmo je to, co se čte.

8. Hledání si kamaráda
V tomto věkovém období jen málokdy vznikají a budují se dlouhodobé přátelství. Dítě mezi vrstevníky potřebuje vědět, jak se mezi ně zapojit, jak si věci a zkušenosti dávat i brát. Ne každé dítě se umí hned skamarádit, najít si přítele v novém prostředí, kterým pro něj škola je. Dítě, které to umí, bude mnohem spokojenější. Nejlepším a snad i jediným způsobem, jak se dítě naučí vytvářet kamarádství je jeho opakovaná příprava v společenstvích dětí (např. mateřská centra, mateřská škola, kroužky.... )

V každém případě, pro posouzení, zda dítě je či není schopno školní docházky
je třeba absolvovat psychologické vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Zkušení psychologové vám určitě poradí, zda váš budoucí prvňáček školu zvládne nebo bude lepší jeho školní docházku o rok odložit.

Autor: Martina Dvořáková