Doporučená očkování pro cesty do exotických zemí

Doporučená očkování před cestou do zahraničí. Očkování lékaři doporučují i lidem, kteří se rozhodli cestovat do zahraničí, zejména do exotických zemí, do Afriky či Jižní Ameriky. Vhodné je chránit se zejména proti choleře, břišnímu tyfu či žluté zimnici.Očkování na cizokrajná onemocnění zajišťují očkovací centra, jejichž seznam najdete internetových stránkách, a která  zároveň vydávají i mezinárodní očkovací průkazy.

Doporučená očkování pro cesty do exotických zemí

Očkování proti choleře:
Cholera je průjmové onemocnění, které začíná většinou náhle. Průjmy provází zvracení a velká ztráta vody a minerálů. Nemocný tak může bez léčby zemřít v průběhu několika hodin. Vibrio cholerae, která způsobuje tuto infekční chorobu, se do organismu dostává po vypití znečištěné vody. Inkubační doba je krátká, od několika hodin do šesti dní. Cholera se vyskytuje zejména v chudých zemích s nízkým hygienickým standardem a nedostatkem pitné vody. V Čechách se neobjevila už desítky let. Při očkování proti choleře se polknutím aplikují tři dávky. Po dvou letech je třeba přeočkování.

Očkování proti břišnímu tyfu:
Břišní tyfus, označovaný také jako střevní horečka, vyvolává bakterie Salmonella typhi abdominalis. Ta se dostává do organismu konzumací kontaminované vody či potravin, ale i při kontaktu s infikovanou osobou. Virus tyfu postihuje střevní trakt a způsobuje komplikace v podobě krvácení do střev a jejich proděravění. Toto onemocnění bylo  u nás rozšířené zejména v poválečných letech, dnes se už objevuje jen zřídka. Nejvíce se vyskytuje v zemích se špatnými hygienickými podmínkami, zejména v některých oblastech Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky. Očkuje se jednou dávkou vakcíny nejméně čtrnáct dní před odjezdem do rizikové oblasti. Ochrana trvá tři roky, pak je třeba přeočkovat.

Očkování proti žluté zimnici:
Žlutou zimnici přenáší na člověka komár. Jde tedy o infekční virové onemocnění, které se v mnoha případech končí smrtí. Inkubační doba onemocnění je přitom velmi krátká, přibližně tři dny. Onemocnění provázejí horečky, bolesti páteře a hlavy a zežloutnutí, případně krvácení z nosu a sliznic. Smrt u nakažených způsobuje zejména krvácení a následně selhání jater a ledvin. V současnosti se vyskytuje zejména v Africe a Jižní a Střední Americe. Očkování je povinné pro všechny, kteří přijíždějí ze zemí výskytu žluté zimnice. Očkuje se jednorázově nejméně deset dní před cestou do rizikové oblasti. Přeočkování je třeba až po deseti letech.

Očkování proti vzteklině:
Vzteklina je jediné infekční onemocnění, které se vždy končí smrtí. Na lidi se přenáší z infikovaných zvířat jejich kousnutím, poškrábáním nebo po kontaktu s jejich slinami. Virus se dostává podél nervových vláken do mozku, kde se množí a postupně postihuje všechna důležitá centra. V první fázi se u infikovaného objevuje únava, zvýšená teplota, bolesti v záhlaví a v místech poranění. Další fáze je charakteristická zvýšeným podrážděním, neklidem, dezorientací. Pacient má halucinace, sliní a kouše. V poslední fázi dochází k ochrnutí, objevují se zejména obrny hlavových nervů. Nemocný nakonec umírá při plném vědomí udušením. Vzteklina je rozšířená především v Jižní Americe, Africe, ale výjimkou nejsou ani evropské země. U lidí, kteří se nakazili vzteklinou, se hned musí, začít s očkováním pěti až šesti dávkami vakcíny. Vakcína se doporučuje i jako preventivní opatření před cestou do zemí s vysokým výskytem vztekliny.

Očkování proti japonské encefalitidě:
Japonská encefalitida B je akutní onemocnění, které probíhá převážně bez příznaků. Virus jen v ojedinělých případech postihuje centrální nervový systém infikovaných lidí. Tehdy onemocnění postupuje velmi rychle a způsobuje obrny, pacienti mohou upadnout i do kómatu. Japonskou encefalitidu považují odborníci za nejhorší virový zánět mozku. Až čtvrtina onemocnění se  končí smrtí a téměř u poloviny nakažených zanechává trvalé následky v podobě ochrnutí končetin. Virus této infekční choroby přenáší komár a vyskytuje se zejména v jihovýchodní Asii, v menší míře i v jižní Austrálii a Pákistánu. Očkování se proto doporučuje zejména před cestami do těchto zemí. Vakcína se aplikuje ve třech dávkách, doporučuje se i přeočkování po dvou letech po podání poslední dávky.

Autor: Martina Dvořáková