Drogy, cigarety a alkohol - toxiny v těle i po letech abstinence

Drogy škodí nejen svým účinkem na psychiku, ale i tím, že se v těle chovají jako toxiny. Toxiny z užívání drog se zachycují zejména v nervovém systému. Toxiny z cigaret a alkoholu se vyskytují téměř ve všech orgánech.

Drogy, cigarety a alkohol - toxiny v těle i po letech abstinence

Marihuana, pervitin, morfium, kokain, hašiš, LSD, extáze, fermetrazin, crack, opium
- to jsou nejčastěji užívané drogy, se kterými se můžeme při detoxikaci setkat. K nim je třeba zařadit cigarety a alkohol. Tyto drogy nemají specifický účinek pouze na centrální nervový systém, ale s důsledky jejich užívání se můžeme setkávat v kterékoli části organismu.

U cigarety nejde o účinek tabáku,
ale zplodin hoření cigarety, při kterém vzniká velké množství toxinů. Přítomnost zátěží od alkoholu se diagnostikuje jako toxin pod názvem etanol. Existují lidé, kteří velmi dobře odbourávají toxiny. Opakem jsou ti jedinci, kterým se toxin zabuduje do organismu, který není sám schopen se toxinu zbavit. 

Prakticky se v orgánech často dají vytestovat drogy i po dvou i třech letech prokázané abstinence,
a to i v případě, že požívání drog v minulosti bylo minimální .Jednu či dvě cigarety marihuany je možné prokázat i po roce abstinence. U cigaret je to horší, protože zplodiny z hoření tabáku je možné prokázat i po dvaceti letech abstinence. Drogy, které se zabudovávají do centrálního nervového systému, způsobují rozbití emocionální struktury, chaos myšlení, defekty v logice a paměti. Detoxikací centrálního nervového systému od drog dochází k rychlé úpravě myšlení i emocí. Je to významné pak nejen při protidrogových detoxikačních kúrách, ale i v případě, že se na cetrum detoxikační medicíny obrátí člověk s psychickými problémy, který v minulosti užíval drogy. Při diagnostice, zvláště u mladších lidí, je důležité měřit tuto toxickou skupinu. Pro vlastní detoxikaci je důležité, zda je pacient aktivním konzumentem drog nebo drogy užíval v minulosti. Cigaretové zplodiny lze naměřit u aktivních, ale i u pasivních kuřáků v orgánech hormonálního systému, cévního systému, v ledvinách, játrech a dalších orgánech. Cigaretové zplodiny jsou často jednou z příčin vzniku zhoubných nádorů nebo příčinou sklerotických cévních změn. V roli toxinů mohou spolu ovlivňovat další tkáně a orgány a způsobovat nejrůznější zdravotní problémy. Alkohol-ethanol se nachází v organismu zvláště u osob, které nadužívali alkohol a stěžují na zdravotní problémy. Ethanol v centrálním nervovém systému, játrech a dalších tkáních můžeme charakterizovat jako toxin a odstranit jej z organismu pomocí preparátů detoxikační medicíny.

Autor: Martina Dvořáková