Elektronická vložka do boty pomůže s diagnostikou poruchy rovnováhy

Elektronická bota předejde pádu. Vložka do boty, kterou 30 letý postgraduální student Harvardu představil teprve nedávno, sleduje změny rovnováhy člověka pomocí digitálních senzorů. Získaná data přenese přes bluetooth do počítače. Následně je bude moci lékař vyhodnotit a včas zaregistrovat změny v držení rovnováhy starého člověka. Když zjistí, že pacient ztrácí balanc, preventivně mu předepíše berle nebo chodidlo.

Elektronická vložka do boty pomůže s diagnostikou poruchy rovnováhy


Klíčem k rovnováze není chůze, ale to, jak starý člověk vydrží klidně stát. I Shoe registruje přenos váhy z nohy na nohu. Zdravý člověk tak udělá zhruba jednou za 40 sekund, ale pacient s nebezpečnými problémy se stabilitou přenáší váhu neustále nebo každé dvě sekund.
Pády starých lidí jsou pátou nejčastější příčinou jejich smrti. K pádům (kromě uklouznutí a zakopnutí) dochází proto, že staří lidé mívají oslabené mechanizmy udržující rovnováhu. To znamená, že u nich dochází ke špatnému zpracování informací z receptorů zraku, vnitřního ucha, receptorů dolních končetin a krku. Takové pády často vznikají při záklonu hlavy, když se přiškrtí kličky tepen. Mohou za to i nemoci starých lidí-například cukrovka, nebo Parkinsonova choroba.


Babičky a dědečky ohrožené opakovanými pády je třeba včas "vyzbrojit" pomůckami na chození, ale i naučit, co mají dělat po pádu, když nemohou vstát. Je třeba zabránit podchlazení a vzniku proleženin přesunutím se na koberec, zakrytím se a měněním polohy. Přivolání pomoci umožní přenosný telefon nebo telefon umístěný na nízkém stolku, aby se dal dosáhnout z podlahy.

Autor: Lenka Kostková