Facebook v boji proti sebevraždám

Facebook chce předcházet sebevraždám. Sociální síť Facebook se snaží pomoci lidem, kteří na jejích stránkách vyjadřují sebevražedné úmysly. Facebook zaznamenal už velmi vážné případy sebevražedných úmyslů vyjádřených na svých stránkách.

Facebook v boji proti sebevraždám


Díky zvláštnímu programu se mohou tito lidé okamžitě spojit se speciálním krizovým poradcem.Pokud si sebevražedné myšlenky či komentáře všimne přítel dané osoby, může to nahlásit správcům Facebooku pomocí kliknutí vedle komentářů.

Správci následně pošlou této osobě e-mail s doporučením, aby kontaktoval horkou linku, nebo linku na zabezpečený chat centra Linky pomoci. Jedná se o nejnovější způsob, jak se Facebook snaží podpořit zajištění na svých stránkách.

Cílem nového programu je podle Facebooku co nejrychleji dostat postiženou osobu ze stresové situace. Je to zároveň nástroj vhodný pro ty, kteří neradi telefonují.
Podle vědců zkušenost ukazuje, že někteří jedinci při rychlém zásahu skutečně upustili od myšlenky na sebevraždu.

Facebook zaznamenal už velmi vážné případy sebevražedných úmyslů vyjádřených na svých stránkách. Prevence sebevražd je součástí nových programů Facebooku, který už začal kampaň proti šikaně, útočnému obsahu a falešným profilům na síti.

Autor: Lenka Kostková