Falešné léky a riziko jejich užívání

Co víte o falešných lécích? Problém falešných léků v posledních letech stoupl díky možnosti objednávat si medikamenty a doplňky výživy přes internet. Někdy jsou falešné léky nerozeznatelné od originálu.

Falešné léky a riziko jejich užívání

Co je falešný lék?
Falešné léky jsou napodobeninou pravých léků. Vyrábějí se bez dodržení jakýchkoliv bezpečnostních podmínek a standardů a jsou záměrně klamně označeny, pokud jde o jejich původ a zdroj, aby se jevily jako originály. Takové léky nejsou kontrolovány a schválené regulačními úřady. Padělané mohou být originální i generické léky. Mezi falešné farmaceutické produkty patří: léky bez přítomnosti aktivní účinné látky; léky s neadekvátním množstvím účinné látky a léky s nebezpečnými nečistotami.

Jak nejčastěji dochází k prodejům a nákupu falešných léků?
Přes ilegální internetové stránky, ale i nákupem iniciovaným spamem či letákem reklamujícím farmaceutický přípravek. Na internetu často dochází k nákupu léků vázaných na lékařský předpis bez lékařského předpisu od lékaře. Takový nákup je vysoce rizikový. Léky vázané na lékařský předpis předepisuje lékař, jejich nesprávné užití může být vysoce rizikové a ohrožující zdraví. Volně prodejné léky jsou určeny pro volný prodej v lékárně, jejich užívání je uvedeno na obalu nebo v příbalovém letáku. Nesou nižší riziko poškození zdraví při nesprávném užití.

Jaké je nebezpečí při užití?
Falešné léky mají nekontrolované složení. Užití léku bez účinné látky nemá na organismus žádný efekt, čili neléčí onemocnění. Léky s nadměrným množstvím účinné látky a nečistot mohou být nebezpečné, mohou způsobit poškození zdraví, v nejhorších případech i smrt.

Jak se vyhnout nákupu falešných léků?
Nejlepší způsob je získat lék z bezpečného zdroje. To znamená nákup léků na předpis jen v lékárně, po předložení platného lékařského předpisu.

Jak rozpoznat falešný lék?
Někdy jsou nerozpoznatelné od originálu, v jiných případech jsou naopak na první pohled identifikovatelné. Od originálu se mohou lišit barvou, konzistencí, chutí či balením.

Jaké skupiny léků nebo léčivých přípravků se nejčastěji falšují?
Jsou to tzv. lifestylové léky, jako například léky na hubnutí, zlepšení potence, odvykání kouření či hormonální přípravky, ale i léky na záchranu života, léky proti bolesti či nespavosti.

Kterých zemí se problém falešných léků týká nejvíce?
Padělání je nejrozšířenější zejména v zemích se slabým či nedostatečným regulačním a výkonným systémem, což jsou chudší země zejména v Asii, Africe a Latinské Americe. Ve většině zemí, kde fungují regulační systémy a kontrola trhu (Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, většina států EU a USA), je výskyt falešných léků nízký-méně než 1% z hodnoty trhu.

Autor: Martina Dvořáková