Feng Shui - pohled na svět, který vede k harmonickému životu

Tradiční čínské učení v životě moderního člověka? Ano, to je feng-šuej. Ale co to znamená a kam až sahají jeho kořeny? Proč zařizujeme byt podle zásad feng-šuej? A je to recept na štěstí, nebo ke spokojenému životu potřebujeme ještě něco dalšího?

Feng Shui - pohled na svět, který vede k harmonickému životu

Feng-šuej, v překladu vítr a voda představuje holistický pohled na svět
Je to umění, učení, filozofie i metoda zároveň, stará přibližně čtyři tisíce let. Tyto přírodní živly byly a jsou pro přežití člověka nejdůležitější. Čtyři živly podle této filozofie determinují typ podnebí, tedy zdroj obživy a životní energie nebo-li čchi, která se pohybuje vesmírem právě za pomoci větru a vody. Feng-šuej je založena na filozofii knihy I -ťing, která vysvětluje přirozený tok vesmírné energie. Šedesát čtyři obrazy ročního cyklu přírody uvnitř kompasu zde poukazují na moudrost starověkých učenců. Tradiční feng-šuej má své kořeny i v Tao, což je "cesta k přírodě" a vyznačuje se hlavně tím, že je to intuitivní metoda.

Feng-šuej není všelékem
Starověké texty o feng-šuej popisují každý tvar hory, nebo vodního toku, nejvhodnějšího pro pěstování obilí. První feng-šuej se spojovalo i s různými předpověďmi, věštěním, rituály, magií, šamanismem a uctíváním předků. Podle pravidel feng-šuej se vybírala nejvhodnější místa pro pohřbívání mrtvých, na stavbu kostelů, zámků či statků. Na těchto místech se nesměly vyskytovat žádné podzemní energetické proudy, zvláštní magnetismus a podobně. Podobné učení se vyvinulo i v ostatních kulturách světa. V Indii se podobná metoda nazývá Vastu Shastri. Keltové a středověké kultury praktikovali metodu takzvané "zemské magie", aby se sjednotily se silou Země a zlepšili tak svou existenci. Feng-šuej i navzdory své popularitě není všelékem. V životě člověka důležitou roli totiž hraje i to, jak se chová ke svému životu a okolí. Číňané říkají, že člověk potřebuje k harmonickému životu na prvním místě štěstí, pak dobrý osud, až na třetím místě je feng-šuej, na předposledním místě ctnost a nakonec tu důležitou roli hraje i vzdělání.

Pakua - devět oblastí života
Tak či onak, feng-šuej disponuje silným a pozitivním energetickým potenciálem. Považuje životní prostředí každého člověka za metaforu všeho, co se mu v životě přihodí. Má schopnost zlepšovat zdraví, vytvářet harmoničtější rodinné vztahy, klidnější spánek, přispívat k aktivnějšímu společenskému životu. Do partnerství vnáší více romantiky, dává obrovské vyhlídky na otěhotnění, zvětšuje pocit sebeovládání, motivaci, úctu a zlepšuje i kontrolu nad finančními záležitostmi. Při práci s feng-šuej se používá princip pěti živlů, a to Dřeva, Ohně, Země, Kovu a Vody. Důležité je i využití působení energie jin - jang a čchi, síly osmi směrů a schémata, která se nazývá pakua. Pakuu přikládáme na půdorys domu, bytu, pokoje, kanceláře, budovy, na stůl a všude tam, kde chceme uplatnit princip devíti důležitých oblastí života. Podle pakui má ideální prostředí obsahovat všech devět oblastí, protože každá z nich symbolicky poukazuje na reálné problémy, které prožíváme ve svém životě.

Každý živel má jedinečné vlastnosti
Harmonizace životního prostředí podle feng-šuej je práce na vzájemném ovlivňování energetického potenciálu člověka s energií jeho prostředí. Pravidlo pěti živlů můžeme uplatnit i při zlepšování individuálních stravovacích návyků, při výběru relaxačních technik a uzdravujících kúr, protože každý z nás je narozený v jednom ze zmíněných živlů. Živel pomáhá člověku lépe pochopit svou povahu a pak i způsob chování lidí žijících v jeho okolí. Pokud se setkají lidé se živly fungujícími i v přírodě v rovnováze, vztahy bývají uspořádány, bezkonfliktní. V případě, že mají osoby živly, které svou silou jakoby "ničí" jeden druhého, nastává problém. Příkladem je pro nás příroda, kde voda hasí oheň a dřevo rozrušuje zem, zem má nadvládu nad vodou, kov ničí dřevo, oheň taví kov a vysušuje vodu. Feng-šuej v takových případech využívá tzv. nápomocné živly, které zmírňují destruktivní charakter živlů. Každý ze živlů má své jedinečné přednosti. Protože jsme nedílnou součástí přírody, paralela mezi námi a živly je fakt, který nelze popřít a nerespektovat.

Autor: Lenka Kostková