Fobie se léčí šokem, hypnózou, ale i relaxačním sezením s odborníkem

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Jak říká jedno české přísloví. Ale kdo se bojí, nesmí třeba také do výtahu, kouknout na hada či si zavřít dveře do koupelny. Strach máme všichni a je to pud, který nám dokáže zachránit i život, ale nesmí nás v běžném životě omezovat. Chorobný strach se nazývá fobie a mezi lidmi není ojedinělým jevem. Ale i fobii lze překonat.

Fobie se léčí šokem, hypnózou, ale i relaxačním sezením s odborníkem

Fobie dokáží znepříjemnit život
stejně intenzivně jako silný nepřítel. S některými dokážete existovat bez jejich potlačování, s jinými musíte zase vést těžký boj. Cesta zpět se však vždy najde.

Iracionální obavy
Za tento druh psychické poruchy můžeme vděčit našim předkům. Přehnaný strach se v nich zakořenil kvůli tomu, že kdysi nebyli nejsilnějším druhem na zeměkouli. Vysoká obezřetnost provázela jejich chování na každém kroku. Postupně jak nebezpečí klesalo, hladina strachu u lidí klesala. Ale někteří lidé se narodili právě s podobnou hladinou obezřetnosti jako jejich předchůdci. Je třeba poznamenat, že tento strach je často iracionální. Člověk trpící fobií má obavy z věcí a událostí, které ho ve skutečnosti nemohou ohrožovat. Při kontaktu s nimi ho okamžitě chytá panika a dostává se do jakési křeče. Nemůže se najednou pohnout, lapá po dechu, chytá ho třes a zalije ho pot. Z tohoto stavu se dostane až poté, co se možné nebezpečí od něj vzdálí. Později se snaží těmto situacím vyhýbat a lpí na tom, aby byl v co největší vzdálenosti od rizikové skutečnosti. I když ho toto všechno velmi omezuje, nedokáže se k tomu postavit s chladnou hlavou a pochopit, že se opravdu nejedná o reálný strach. V mnoha případech lidé trpí kombinovanými fobiemi. Ty nemusí navzájem nijak souviset.

Léčba šokem
Když vás fobie omezují už i v běžném životě, určitě zajděte za psychologem. Odstraňování této poruchy je dlouhodobou záležitostí. K pacientovi musí přistupovat s obzvlášť velkou trpělivostí, aby se jeho stav nezhoršil. Celá léčba je záležitostí klidných relaxačních sezení. Dotyčný si postupně představuje to, z čeho má největší obavy. Na prvních sezeních se může dostávat do stejných stavů, jako kdyby se ocitl v té konkrétní situaci. S přibývajícími setkáními by se to všechno mělo začít vylepšovat. Pokud pacient trpí několika fobiemi, léčba trvá o to déle. Pro zlepšení stavu by se neměla podávat antidepresiva, neboť ta by zdravotní stav ještě více zhoršila. Někteří odborníci však tvrdí pravý opak, přistupovat je třeba ke každému člověku individuálně. Stejný vliv na to mají i omamné látky a alkohol. Lidé s panickým strachem nejednou vyhledávají pomoc i v alternativních způsobech léčby. Jistou formou je uvádění do stavu hypnózy. Postupným vsugerováním ztrácejí všechny obavy a mohou se již bez jakýchkoliv problémů zařadit do společnosti. Jinou formou je léčba šokem. Zastánci tohoto způsobu argumentují tím, že fobie se můžete zbavit jen přivykáním si na to, z čeho máte strach. Když máte strach z výšek, měli byste chodit často na výškové budovy a postupně se déle dívat na okolní výhled bez strašného pocitu úzkosti. Boj proti fóbiím formou šoku byste měli samozřejmě zkoušet vždy pod dohledem odborníka. Nikdy se nepřemáhejte sami, abyste si neublížili. Pokud se jedná o lehčí fobie jakým může být strach z hlodavců, v tom vám postačí přítomnost kamaráda.

Desetina obyvatel trpí nějakou fobií
Takové poměrně vysoké číslo si na své konto mohou připsat fobie. Konečný počet těchto lidí však může být mnohem vyšší. Někteří se o svém panickém strachu stydí mluvit a u druhým zase nepřekážejí v běžném životě, tak je neřeší. Nejzávažnějším druhém je sociální fobie. Jde o strach jakkoli se projevovat před jinými osobami. Tito lidé jsou uzavření a většinou nevycházejí z bezpečí vlastního domova. Mezi časté druhy patří například i arachnofobie - strach z pavouků, klaustrofobie - panika z uzavřeného prostoru nebo ofidiofobie - strach z plazů. Vedle závažných poruch existují i ​​takové, které vyvolávají úsměv na tváři. Staří mládenci se klidně mohou vymluvit na fobii z manželství, dendrofóbie zase vyvolává strach ze stromů, pánové by u žen určitě přivítali chrometofóbii - strach z peněz a v Anglii by asi nepřežil nebulafobik, který chytá hysterii z mlhy.

Autor: Martina Dvořáková