Grafologie může být dobrou diagnostickou metodou

Dokáže grafologie odhadnout naše nemoci? Existují důkazy, že projevy nemocí se v písmu objevují už i o dva roky dříve, než se objeví somaticky, ale hodnotit nemoci v písmu by měl jen grafolog s medicínským vzděláním.

Grafologie může být dobrou diagnostickou metodou


Alfréd Kanfer, který se po osvobození z koncentračního tábora dostal do USA, téměř čtyři desetiletí studoval na tisících případů projevy rakoviny v písmu. Dosáhl prokázanou úspěšnost předpovědi této nemoci 2 až 4 roky předem s přesností na 87 procent, nepočítaje však pacienty s diagnostikovanou chorobou kteří odešli ze světa nehodou, infarktem apod..


Po tomto rakouském grafologovi je také pojmenována metoda "Kanferův test" - neuromuskulárním test k určení vysoce rizikových skupin k rakovině. Tento test byl samozřejmě zpochybňován i přes následující ověřování. Bohužel při testu není možné určit místo postižení.

Sám Kanfer si prověřil svůj rukopis a spatřil tyto známky. Podrobil se hned důkladnému onkologickému vyšetření. Přestože nebyly zjištěny žádné příznaky rakoviny, za dva roky podlehl neléčitelným metastázám.

Autor: Lenka Kostková