Hodnoty tuků v krvi

Jaké jsou normální hladiny tuků v krvi? Když se chcete dozvědět, jaké jsou normální hladiny tuků v krvi, i od odborníků slyšíte často různá čísla. Kornatění cév je často důsledkem vysokého cholesterolu. Je to proto, že tzv. doporučená hodnota špatného cholesterolu (LDL) závisí na tom, v jakém stupni rizika se daný člověk nachází. Jiná je hodnota pro pacienta po infarktu, jiná pro muže kuřáka s vysokým krevním tlakem a zvýšeným cholesterolem, a nakonec jiná pro mladou ženu, která nemá žádné jiné rizikové faktory aterosklerózy.

Hodnoty tuků v krvi

Pro jednoduchost je možné uvést 4 čísla (všechny jsou uvedeny v milimolech na litr):

5,0 - celkový cholesterol - hodnoty nižší jsou považovány za normální 3,0

LDL cholesterol - vítány jsou nižší hodnoty, u pacientů, kteří mají alespoň dva rizikové faktory aterosklerózy je tato hodnota pod 2,5, ale u vysokorizikových by měla být pod 1, 8.

2,0 – triglyceridy - hodnoty nižší jsou žádoucí, ideální pod 1,7. Často bývají zvýšené u diabetiků, obézních pacientů, resp. u lidí s nedostatkem pohybové aktivity.

1,0 - HDL cholesterol -  tento cholesterol nás chrání před aterosklerózou, žádoucí jsou hodnoty vyšší než 1,0. Pokud je jeho hodnota vyšší než 1,6, pak je možné odečíst z hlediska prognózy jeden rizikový faktor. Lidé, kteří mají velmi vysoký HDL cholesterol (nad 2,0) se často dožívají vysokého věku, pokud nemají jiné rizikové faktory aterosklerózy.