Hrozí nám choroby z elektrosmogu?

Vědci už dlouho spekulují, zda má záření z elektrických stožárů, radarů a mobilů vliv na zdraví lidí. S rostoucí frekvencí se zvyšují tepelné účinky na organismus. Nejčernějším teorie tvrdí, že elektromagnetický smog může mít vliv na vznik rakoviny, poškozuje oči a snižuje plodnost. Nejnovější průzkum ukázal, že to většinu lidí téměř vůbec netrápí.

Hrozí nám choroby z elektrosmogu?


Vystavení lidí elektromagnetickému poli se dramaticky zvýšilo s rozvojem telekomunikačních technologií. Ke smogu přispívají stožáry vysokého napětí, vysílače mobilních operátorů, bezdrátový internet, samotné počítače a další domácí spotřebiče.
V průzkumu hodnotili obyvatelé evropské sedmadvacítky 15 faktorů životního prostředí-měly určit, co z nich může ohrožovat zdraví lidí. Elektromagnetické pole skončilo nejníže. Z toho mála lidí, co se obávají elektrosmogu, třetina považuje za škodlivé stožáry vysokého napětí, čtvrtina nedůvěřuje mobilním telefonem, úplně nejméně jsou podle lidí škodlivé domácí spotřebiče a počítače.


Mobilům nejvíce věří Dánové, Nizozemci a Finové-více než polovina dotázaných si tam myslí, že mobily nemají žádný vliv na zdraví. Naopak-nejvíce se jejich bojí Italové. Ti jsou obecně nejpodezřívavější v EU, co se týká elektrosmogu. Přesto na otázku, zda se opravdu lidé obávají možných zdravotních rizik elektrosmogu, odpověděla kladně necelá polovina – 46 procent. Zbytek tento problém netrápí. Přitom jen pětina dotázaných tvrdí, že obdržela všechny potřebné informace o možných zdravotních účincích elektromagnetických polí.


Co způsobuje elektrosmog
Účinky působení elektromagnetického pole na člověka se dělí do dvou hlavních skupin: na tepelné a netepelné. Tepelné závisí zejména od frekvence - platí, že s rostoucí frekvencí se zvyšují tepelné účinky na organismus. To znamená, že vlnění se po proniknutí do těla mění na teplo. To, kolik záření pronikne do organismu, závisí na obsahu vody ve tkáních, od velikosti povrchu, který je vystaven záření a i od intenzity pole. Pokud je množství takto přiváděného tepla větší, než dokáže organismus odvést do okolního prostředí, může dojít k tepelnému přetížení některých orgánů.
Zvlášť citlivá na zvýšení teploty je oční čočka, mozek a varlata. Protože se čočka těžko zbavuje tepla, může už poměrně nevelká zátěž vysokofrekvenčním zářením vyvolat její zákal.


Úřady veřejného zdravotnictví tvrdí, že podle některých laboratorních experimentů existuje určitá souvislost mezi některými druhy nádorového onemocnění a nízkofrekvenčním elektromagnetickým polem. Jde však o pole vysokých intenzit, které se v běžných podmínkách nenacházejí. Jednoznačné a přesvědčivé důkazy o škodlivém vlivu elektrosmogu zatím neexistují, jsou stále jen předmětem vědeckého bádání.

Autor: Lenka Kostková