Internet pro naše děti - rizika i výhody

Internet se stal celosvětovým fenoménem, ale i hrozbou. Spousta dospělých, ale i dětí u něj tráví většinu svého volného času. Pomineme-li neblahé zdravotní účinky ( zrak, páteř…), tak je tu ještě jeden důležitý aspekt a to je bezpečnost našich dětí. Děti si neuvědomují rizika spojená s navazováním nových přátelství s lidmi, kterým anonymita internetových stránek maximálně vyhovuje.

Internet pro naše děti - rizika i výhody

Internet můžeme charakterizovat jako veřejně přístupný systém navzájem propojených počítačů z celého světa
Jde o propojené domácnosti či firmy, které si vyměňují informace. Je jich nespočet. Z přístupných informací je velmi náročné vybrat to, co je skutečně potřebné a pravdivé. Chat představuje systém komunikace mezi lidmi prostřednictvím internetu. Často jde o využívání různých diskusních fór a tzv. kanálů či místností. Ty se liší především svým zaměřením. Některé se například zabývají počítačovými hrami, různými koníčky a podobně. Prostřednictvím těchto skupin je možné získat i partnery pro komunikaci v reálném čase. Aktuální výzkumy ukazují, že až neuvěřitelné dvě třetiny dětí, kterým někdo na internetu navrhl osobní setkání, pozvání přijaly. Setkaly se přesto, že danou osobu nikdy předtím osobně neviděly.

Identita na internetu
Internet je do velké míry anonymní. Na diskusních fórech či chatových místnostech se může kdokoli vydávat za kohokoliv jiného. Není problém získat fotografie různých známých či neznámých osob z internetu a používat je jako své. V profilech, které doplňují informace o diskutující, je možné vybrat různé možnosti. Muž se může ve zlomku vteřiny stát ženou, mladý chlapec dospělým mužem, či naopak. Vše závisí jen na serióznosti a fantazii diskutujícího. Především mladší účastníci diskusí mají tendenci takovým informacím absolutně důvěřovat a často si vytvoří o osobě velmi pozitivní obraz. Neuvažují nad možností, že je někdo může oklamat. Často bez jakéhokoliv rozmýšlení poskytnou své telefonní číslo, e-mail, či dokonce poštovní adresu a další informace, které lze velmi snadno zneužít.

Jak se chránit
Ochrana vychází především z prevence. Rodiče by se měli o své děti zajímat a komunikovat s nimi. Nestačí dítě posadit k počítači a na delší dobu se ho "zbavit". Pravidelně je nutné kontrolovat jejich práci u počítače a děti poučit o rizicích internetu a různých tricích, které mohou lidé využívat. Upozornit je na to, aby nikomu nedávaly osobní údaje a každý krok si velmi dobře promyslely. Vysvětlit jim, že pokud nemají dostatek jistoty, mohou se kdykoliv poradit. Důvěřovat počítači a internetu se v mnoha případech nevyplácí. Pokud se váš potomek chce s někým opravdu setkat, není vhodné to bez přemýšlení zakázat. Může se totiž stát, že v budoucnu vás o tomto záměru nebude informovat a setká se i bez vašeho vědomí. Mnohem vhodnější je naučit dítě opatrnosti a zároveň ocenit jeho upřímnost. Pokud se chce s někým setkat, vždy jen ve skupině kamarádů či kamarádek a na veřejně přístupném místě, kde se nachází větší množství lidí.

Závislost na internetu?
Kromě často zmiňovaných závislostí na různých chemických látkách existuje také závislost na počítačích, počítačových hrách či internetu. Jde o tzv..nelátkovou závislost. I když se to zdá na první pohled nemožné, závislost na internetu existuje a je velmi reálná. Děti jsou navíc návykovými obtížemi ohroženy více než dospělý člověk. Někdy stačí relativně málo a běžná přítomnost na internetu se změní na nekontrolovatelnou touhu být tam neustále, bez ohledu na to, co uživatel dělá. Záleží především na osobnosti jednotlivce, jeho předchozích zkušenostech a tendenci stát se závislým. Děti jsou samozřejmě v tomto případě ohroženy nejvíce. Sledujte proto průběžně varovné příznaky u dítěte, aby situace nezašla příliš daleko. Dítě musí dodržovat určitý denní režim a střídat práci u počítače s jinými činnostmi a především s pohybem na čerstvém vzduchu. Pokud dítě reaguje u počítače příliš podrážděně nebo se chová agresivně, není ochotné s vámi komunikovat, ztrácí přátele, zhoršuje se mu prospěch ve škole nebo přichází k negativním změnám v jeho osobnosti, je nejvyšší čas jednat. Internet nesmí narušovat vztahy s vrstevníky, ani výrazněji omezovat dítě v běžných denních činnostech a situacích. Je třeba si uvědomit, že žádný počítač nemůže nahradit pozornost a lásku těch nejbližších.

Jak ochránit dítě před hrozbami internetu
- Průběžně kontrolujte své dítě, když pracuje s internetem.
- Využijte pomoc podpůrných počítačových programů, které filtrují nevhodný obsah.
- Poučte své dítě o rizicích, které přináší internet a komunikace s lidmi na dálku, pokud se v internetu nevyznáte, poproste někoho, kdo má lepší přehled a zkušenosti v této oblasti.
- Vysvětlete dítěti, že nemá nikomu dávat své osobní údaje, číslo mobilního telefonu, adresu apod.
- Počítač umístěte na takové místo v domácnosti, kde je k němu možný častý přístup (např. hala).
- Stanovte dětem maximální čas určený pro práci s počítačem a důsledně jej kontrolujte, tento čas by však neměl být nepřiměřeně krátký a příliš omezující.
- Zajímejte se o to, co dítě na internetu dělá a jaké materiály vyhledává.
- S dětmi především hodně komunikujte, zajímejte se o jejich osobní problémy a snažte se jim pomáhat.
- Sledujte varovné znaky, které vás mohou včas upozornit na vznikající závislost.
- Podílejte se na výběru počítačových her pro svého potomka.
- Zapamatujte si - zakázané ovoce často chutná nejlépe, proto nad každým krokem a možnými následky déle přemýšlejte.

Jak postupovat, pokud se objevily první znaky závislosti
- Především se snažte jednat racionálně a zbytečně situaci dále nezhoršujte nepromyšleným chováním a nepřiměřeným hněvem.
- Podrobně prozkoumejte situaci, napište si vše, co jste zjistili a co může být důležité pro odborníky (jaké hry dítě hrává, kolik času je u počítače, jak reaguje, jak se chová, jaké změny jste zaznamenali apod.).
- Dohodněte se s dítětem na nových pravidlech, které bude nutné důsledně dodržovat.
- Pokud jsou vaše kroky neúspěšné a nevíte jak dál, vyhledejte odborníka - psychologa, případně psychiatra, který se specializuje na závislosti a poraďte se s ním.

Internet představuje bohatý zdroj informací
Je velmi nerozumné přístup k němu dětem a mládeži zakázat. Mnohem vhodnější je naučit děti, jak s ním zacházet a využívat ho, aby sloužil jako prostředek k rychlému získání cenných informací. Vyznat se ve spleti informací je totiž velmi náročné i pro dospělého člověka. Ale dokažte dítěti, že žádný počítač jim nenahradí chvíle strávené s rodinou, neoobejme je a nepohladí. 

 

Autor: Martina Dvořáková