Jak je možné, že droga si narkomana vybere?

O tom, zda dítě sáhne po droze, rozhoduje i to, zda ho rodiče učí sebeovládání. Pokud mu pomohou vypěstovat si sebekázeň, je schopno odolat.

Jak je možné, že droga si narkomana vybere?

Všeobecně

O žádném mladém člověku se nedá říct, že skončí jako narkoman. Ale jistá schémata přístupu k životu, ve kterém se droga stane nezbytností, existují. Začínají tím, že jednotlivec se naučí nasycovat své potřeby nadstandardně, na úrovni prožívání slastí a nejrychleji se k ní dostane požitím drogy. Když se však prožívání slasti stane běžným pocitem, přirozené potřeby svrhnou až na baživost, a opět zde mají místo drogy. Každý narkoman se ke drogám jako heroin nebo marihuana dostane přes legálně tolerované drogy, tablety, alkohol, cigarety. Začíná to v rodině. Dívky při silné menstruaci dostanou od matky silná analgetika, nenaučí se fyziologicky přijímat přírodu, utlumuje ji. Když tablety nestačí, často je zapíjejí malým množstvím alkoholu, aby zvýšily účinek. Dívka pocítí příjemný pocit a začíná ho vyhledávat. Společnost potřebuje úplně jiné informace o drogách, než jaké má nyní a musí také změnit pohled na ně.

Podle čeho si narkoman vybírá drogu?

Droga si vybírá jeho. Jakmile začne uvažovat, že se něčím dosytí, zalíbí se mu látka, která u něj dobře funguje. Svou roli hraje i móda, trend ve společnosti, i to, k čemu se dostane. Děti takových lidí mívají v sobě geneticky strukturovaný kód, který je okamžitě přivede k závislosti. Mohou se stát závislými i za dva měsíce. Život závislého je stereotypní. Píchne si drogu, shání peníze na další, píchne si ji, opět shání peníze. On sám má však pocit, že jeho život je pestrý. Proč? Narkoman neví, co bude dělat, když dostane drogu. Dnes rozbije kontejner na smetí, zítra bude sexuálně obtěžovat kamarádku. Další den rozmlátí reflektor. Tuto "pestrost" přitom nepřipisuje chaosu, který v něm vyvolala droga. Závislost nemusí být jen drogová nebo alkoholická, ale i závislost na automatových hrách, internetu a na sexu. Poslední bývá kombinovaná s drogovou.

Mění se drogová scéna?

Podstatně. Přibyla marihuana, heroin, kokain. Ubyla část některých forem lékové závislosti, např. analgonová závislost je dnes poměrně vzácná. Dnes je méně morfiniků, závislých na kodeinu a pod. Setkání s alkoholem začíná mezi 5-7 rokem života. S tvrdými drogami se děti setkávají obvykle mezi 8-12 rokem. Podle toho, na jaké ulici vyrůstají i jakého mají sourozence. Sycení pokračuje a přijde čas, kdy budou narkomani i ve vyšších věkových skupinách.

Jak mohou rodiče před drogami chránit?

Zjednodušeně řečeno tak, že ho naučí sebeovládání. Rodič musí určit, co dítě smí a co ne a musí na tom důsledně trvat. Pokud jednou řekne ne, nesmí pak ustoupit. Druhým krokem musí dítě naučit rozeznávat, co patří jemu a co je cizí. Musí si vštípit nebrat cizí věci bez dovolení, bez zaplacení. Samozřejmě, chování v pubertě neovlivníme, neboť puberta dělá své, ale pokud dosavadní výchova byla správná, vaše dítě má šanci uchránit a má se kam vracet v krizových situacích. Bohužel, ani všechny tyto rady naše děti někdy neuchrání před nebezpečím života.