Jak je to s ultrazvukem?

Ultrazvuk - nebezpečí či pomoc? Když se poprvé objevily zprávy o škodlivosti ultrazvuku, zneklidnilo to zejména budoucí maminky. Začaly mít strach o své nenarozené děti. Jsou jejich obavy oprávněné?

Jak je to s ultrazvukem?

První hrozba

V roce 1999 zveřejnili irští vědci senzační výsledky výzkumu, podle něhož může ultrazvuk s nízkou frekvencí vyvolat velmi nebezpečné změny ve stavbě buněk. Podobný typ ultrazvuku se přitom používá i na sledování vývoje plodu v matčině bříšku. Nikdo tehdy příliš nezdůrazňoval, že pokusy se dělaly pouze na myších a že sami vědci, kteří na výzkumu pracovali, se zdrželi unáhlených závěrů týkajících se budoucích maminek. Fáma však obletěla celý svět. K uklidnění rodičů nepřispěly ani novinky ze Švédska. Před rokem tam totiž vědci odhalili pozoruhodnou zákonitost. Podle ní se mezi muži, jejichž matky absolvovaly ultrazvukové vyšetření, nachází o 30% více leváků než ve skupině, kde ženy podobné vyšetření nepodstoupily. Švédští vědci nevyloučili možnost, že ultrazvuk ovlivňuje nějakým způsobem dominanci mozkových polokoulí u chlapců.

Kde je pravda?

Potvrdit nebo vyvrátit zmíněné efekty ultrazvuku mohou pouze velmi rozsáhlé výzkumy. Pokud by i vědci v budoucnosti skutečně potvrdili určitý negativní vliv ultrazvuku, nikdo nemůže popřít, že je i zároveň úžasně užitečný. Dokonce se využívá ve fyzioterapii na léčbu mnoha onemocnění. Novinkou není ani to, že ultrazvuk poškozuje živé buňky. To však platí pro dlouhotrvající a intenzivní ultrazvukové záření. Dávky, které se využívají při předporodním či běžném gynekologickém vyšetření, jsou sto - až tisícinásobně nižší. Navíc se ultrazvuková vyšetření maminek dělají již více než 50 let a za tu dobu lékaři nepotvrdili žádné škodlivé následky.

Rozhodnutí

Pokud někoho navzdory všemu trápí pochybnosti, měl by zvážit užitečnost ultrazvukového vyšetření. Tedy to, do jaké míry je důležité pro zdraví nebo pro zachování života budoucího dítěte. Na seznam nesporných výhod tohoto vyšetření patří jeho jednoduchost, pohodlnost, ale i úplná bezbolestnost. Těžko si představit jinou podobnou a stejně příjemnou diagnostickou metodu. Navíc jde o způsob vyšetření, jehož možnosti zatím nic nepřekonalo a které je schopno zodpovědět matce i lékařem mnoho otázek o vývoji a zdraví plodu.

Kolik ultrazvuků

Jako při všem, i při využívání tohoto způsobu vyšetření je třeba znát míru. Nestojí za to opakovat ho byť desetkrát jen proto, abyste se ujistili o pohlaví svého potomka nebo mohli sledovat jeho srdíčko na monitoru. Experti Světové zdravotnické organizace například oficiálně schvalují při běžném, nekomplikovaném těhotenství čtyři vyšetření. Zároveň ho nedoporučují do 10 týdne těhotenství. Každé ultrazvukové vyšetření by mělo splňovat i další důležitou zásadu. Mělo by být vzájemným rozhodnutím budoucí maminky a jejího lékaře. Právě ten by jí měl vysvětlit, jaké má vyšetření důvody, zda hrozí komplikace nebo jde o běžnou kontrolu těhotenství. Dobrý lékař by jí měl sám od sebe vysvětlit možná rizika a výhody tohoto kroku. Během celého těhotenství a vlastně i po celý život je dobré dodržovat jednu zásadu: Pokud máte pochybnosti o něčem, co se týká vašeho zdraví, zeptejte se svého odborného lékaře. Pokud se z nějakého důvodu odpovědi nedočkáte, máte možnost vybrat si takového, který vám bude vyhovovat lépe. Není nic horšího než strach a pochybnosti. A to platí nejen pro budoucí matky, ale pro všechny, kteří mají zdravotní problém.