Jak jsou rozděleny drogy a jejich účinky?

Drogy - jejich původní smysl byl lidem pomáhat jenže ... je začali zneužívat a měnit na nástroje určené na popravu.

Jak jsou rozděleny drogy a jejich účinky?

Co je to droga?

Droga je přírodní nebo uměle vyrobená omamná látka, která se využívá jako léčivo nebo zneužívá při toxikomanii. Všechny drogy jsou návykové a jejich dlouhodobé a nadměrné užívání poškozuje organismus a může způsobit smrt. Patří sem alkohol, těkavé látky, které se fetují (toluen), a jiné organické sloučeniny. Jedno je jisté, pokud vám je nepodávají v nemocnici .. jsou škodlivé, protože člověk je tvor, který se v určitých situacích ovládat nedokáže, a i to, co bylo původně vyvinuto na zdraví prospěšné účely, se najednou v jeho rukou mění na sebevražedný nástroj. Každý mladý jednou chce vyzkoušet něco nového, tak proč ne. Vyzkoušejí alkohol, kouření a .drogy. Jenže co jsou to drogy? Každý o nich ví, že jsou to návykové látky, které poškozují organismus. Ale víme o nich i něco víc. Ti co studují na zdravotních školách, případně na nějakých chemických oborech, by vám o nich uměli povykládat.

Amfetaminy

Slovo amfetaminy pochází z chemického názvu Alfa-Methyl-FeneThyl-amino. Tyto látky se zařazují do skupiny aminů. Patří sem adrenalin, efedrin, noradrenalin, amfetamin a mnohé jiné. Synteticky byla poprvé připravena látka fenilzoprolamin v roce 1887. O několik let později, v roce 1919 byl vyvinut pervitin (methamfetamin). Tyto látky jsou často využívány na povzbuzení, hlavně u sportovců ve formě dopingu (efedrin).

Efedrin

Je to alkaloid pocházející z rostliny Ephedra vulgaris Rich. Má formu bílého krystalické prášku bez zápachu, chutná hořce. Má povzbuzující účinky, ruší účinnost chloralhydrátu, který navozuje spánek.

Psychoton

Psychoton, benzedrin poprvé byl syntetizován v roce 1927. Zvyšuje činnost životně důležitých orgánů, slovní a pohybovou aktivitu, zlepšuje náladu, snižuje ospalost, pocit hladu. Způsobuje paranoidní bludy, neklid, pocity úzkosti. Při pravidelném užívání po dobu třičtvrtě až jednoho roku, dochází k závažným psychickým a metabolickým poruchám, které obvykle končí smrtí nebo doživotním umístěním v ústavu pro duševně choré.

Fenmetrazin (Dexfermetrazín, Preluiín)

Tento přípravek měl původně sloužit k léčení poruch soustředěnosti, měl pomáhat rekonvalescentům při rychlejším zotavování. U deprimovaných lidí měl zlepšovat náladu, pacienty upoutaných na lůžko rychleji zmobilizovat. Krátce po uvedení na trh se ukázalo, že lidé berou ne předepsané čtyři, ale někdy třicet až čtyřicet tablet denně. Použití může vyvolat poruchy nálady, neklid, iluze a halucinace.

Methylfenidat (Ritalin, Centedrin)

Má slabší povzbuzující účinky jako amfetamin. Přesto na něj vzniká klasický návyk. Po použití se dostavuje ztráta citů, poruchy paměti, spánku, koncentrace, neklid, agresivita, halucinace, paranoidní bludy.

Opium

Opium se používalo k náboženským účelům v Číně a Indočíně. Nejčastější forma užívání opia je jeho kouření. Pojídání opia je rozšířeno hlavně u mohamedánů. Další formou užívání je žvýkání. Do syrového opia se přidávají latexové látky, které ho zjemňují. Syrové opium obsahuje asi 20% účinných alkaloidů. Mezi ně patří morfium 14%, dále kodein 1%, papeveri 0,8%, thebain 1%, narkotin 0,5% a další. Nejúčinnější a nejvyhledávanější z těchto alkaloidů je právě morfium. V současné době se morfium používá v lékařství jako anestetikum.

Kokain

Kokain se získává z listů keře zvaného koka, který roste na svazích jihoamerických And. Kokové keře znali již Inkové a používali jeho omamující účinky při náboženských obřadech. Žvýkání kokových listů se velmi rychle rozmohlo mezi španělskými kolonizátory, protože okamžitý účinek žvýkání měl za následek vzpruhu sil, potlačení hladu, žízeň a další zdánlivě příznivé účinky. Delší požívání však mělo zhoubný účinek, proto byl Španěly vydán zákaz užívání kokových listů. Listy koky obsahují 0,15% čistého kokainu. Nejčastěji se kokain šňupe nebo se připravují kokainové nápoje. Otrava kokainem způsobuje, že ženy se stávají nymfomanickými. U mužů vzrůstá pohlavní touha, ale klesá schopnost ji ukojit.

Hašiš

Domovem je Indie. Hašiš je totéž jako je naše konopí nebo americká marihuana. Účinné alkaloidy obsahuje nevábně páchnoucí pryskyřice vylučovaná nejvíce ze samičích květů rostliny. V současné době pod pojmem hašiš rozumíme právě tyto květiny. Marihuana se nejčastěji kouří, žvýká, nebo se z ní připravují různé převařené alkoholické nápoje. Pro účely kouření se nejčastěji používá celá rostlina, ale nejvyššího účinku se dosahuje u cigaret zhotovených ze samičích květů, v účinnosti následují cigarety ze samčích květů, pak listů rostliny a cigarety zhotovené ze stonku jsou prakticky bez opojného účinku. Účinek otravy na organismus se projevuje ve dvou fázích: nejprve dochází k pocitu úzkosti, a pak ve stadiu druhém se dostavuje euforie a pocit vnitřní blaženosti. Ve druhém stadiu si počínají někteří otrávení velmi dětinsky, dělají nesmyslné věci a občas upadají do neztišitelného smíchu. Tato dobrá nálada ještě někdy před spaním přejde v pláč, někdy až v probouzení.

LSD

LSD se vyskytuje ve formě bílého prášku, tablet nebo tripu-malého papírku napuštěného LSD. Intoxikovaný má rozšířené zorničky, zvýšený krevní tlak, zrychlený dech, mění se chápání času, dostavují se bohaté iluze, ztráta chuti k jídlu, pocit lehkosti, tendence vyhledávat samotu. Chemicky jde o amid kyseliny lysigerové, získává se aminací extrakcí námelu. Patří mezi nejsilnější halucinogeny, vyvíjí se značná tolerance a závislost.

Autor: Lenka Kostková