Jak kontrolovat trénink podle srdeční frekvence?

Tepová frekvence je nejpoužívanější v kontrole intenzity tréninku, protože je snadno přístupná a měřitelná. K rozvoji této metody posloužilo hlavně vyvinutí technologie bezdrátového přenosu EKG signálu a jeho transformace do číselné podoby srdeční frekvence. Je využitelná i pro rekreační sport a je finančně nenáročná.

Jak kontrolovat trénink podle srdeční frekvence?

K monitorování srdeční frekvence při tréninku osob bez rozdílu výkonnosti se s úspěchem využívá elektronického monitoru srdeční frekvence Polaru. Vyrábí se od roku 1977, prošel mnohými vývojovými stupni, které vedly k jeho zdokonalení, takže v roce 1998 bylo k dispozici nejméně 10 typů určených jak pro kondiční trénink široké veřejnosti, tak i pro trénink sportovců. Od nejjednodušších, které měří a na displeji zobrazují aktuální hodnotu tepové frekvence, přes kombinace se stopkami, denním časem, zvukovými a vizuálními signály pro nastavení limitů, výpočet kalorické spotřeby, programování hodnot aerobního a anaerobního prahu. Většina typů je vybavena pamětí, propojitelností s počítačem, což dává obrovské možnosti k vyhodnocení tréninku, uchování záznamu nebo k jeho dalšímu zpracování. Všechny typy jsou vodotěsné.

Stanovení tréninkové tepové frekvence

1. trénink kondice

- Podle Karvonena pro začátečníky 60% maximální srdeční rezervy

- Podle výsledků zátěžového vyšetření v laboratoři

2. u obézních jedinců je k odbourávání tuku a redukci hmotnosti doporučená intenzita 50% maximální srdeční rezervy

- RPE podle Borga hodnotí subjektivní vnímání intenzity (obtížnosti) příslušného výkonu

6 /

7 / Velmi, velmi lehká

8 /

9 / Velmi lehká

10 /

11 / Lehká

12 /

13 / Poměrně namáhavá

14 /

15 / Namáhavá

16 /

17 / Velmi namáhavá

18 /

19 / Velmi, velmi namáhavá

RPE vysoce velikostní únavy vyjádřené například srdeční frekvencí, spotřebou kyslíku, hladinou laktátu a ventilací, a je stejně dobrým prediktorem intenzity cvičení jako procento VO2max nebo 60-90% maximální tepové frekvence, což odpovídá stupni 12-16 (poměrně namáhavé až namáhavé). Metodu je také možné využít při tréninku nemocných, kteří užívají léky ovlivňující srdeční frekvenci.

Autor: Martina Dvořáková