Jak léčit osteoporózu?

Je to onemocnění charakterizované úbytkem celé kostní masy, tedy její hlavní složky minerálů - anorganické a organické složky. Výsledkem je oslabení kosti s poruchou její funkce a s možností vzniku zlomenin při běžné nebo lehce nadprahové zátěži. Na úbytku kostní tkáně se podílí několik faktorů - biologické atrofie v rámci procesu stárnutí, nedostatek pohybu, kvalitativní nesprávná strava a hlavně výpadek pohlavních hormonů po menopauze u žen.)

Jak léčit osteoporózu?

Druhotné osteoporózy

Samozřejmě existuje kromě těchto základních faktorů vzniku osteoporózy, i celá řada druhotných osteoporóz, například při zánětlivých onemocněních kloubu v důsledku podávání kortikoidů, antiepileptik a pod. Prevence a terapie těchto onemocnění je komplexní a spojuje řadu přístupů zahrnujících nutriční zásahy, úpravu pohybové aktivity a také farmakoterapii. Nejužívanějším lékem je kalcium, obvykle v podobě šumivých tablet. Přívod vápníku doplňuje kvantitativní nedostatečnou absorpci v trávicím traktu a umožňuje dostatečný přísun tohoto iontu pro výstavbu minerální kostní složky.

Vitamín D

Vitamin D má své místo v prevenci a terapii osteoporózy. Podává se buď nárazově v injekční formě jednou za 4-5 týdnů do svalu, nebo v tabletách ve stejných časových intervalech. Také je možné podávat kontinuálně v tabletách v dávce 400 jednotek denně. Vitamin D zvyšuje střevní kalcium, podporuje tvorbu receptorů na kalcitonin. Nákladnou, ale velmi účinnou formou terapie osteoporózy je podávání kalcitoninu. Tlumí osteoklastickou aktivitu v kostní tkáni a tím i kostní resorpci. Kalcitoninu se zatím dává přednost při druhotných osteoporózách a formách s rychlou resorpcí kostní tkáně. Při postmenopauzních osteoporózách a hlavně při jejich prevenci jsou v některých zemích již široce používané estrogeny. U nás zatím jen v omezené formě. Estrogeny jsou aplikovány v kombinaci s gestagenem a tato kombinace nemá karcinogenní účinek.

Léčba

Léčbu osteoporózy je možné doplnit i podáváním anabolických hormonů - jedna injekce 50 mg nandrolonu během jednoho měsíce. Samozřejmě, že při léčbě osteoporózy se přistupuje i k pohybové aktivitě, která pokud je vhodně aplikována, má příznivý dopad na zlepšení celkového stavu. Pohybová aktivita by měla sloužit hlavně jako prostředek prevence před tímto onemocněním a až potom jako léčebný prostředek.

Autor: Martina Dvořáková