Jak na finanční a zdravotní problémy? Láskou!

Napadly vás někdy souvislosti mezi tím, že jste často nemocní, nejste spokojeni ve vztahu s partnery a máte finanční problémy? Pokud ne, zkuste je najít. Ale začít s hledáním musíte začít u sebe. Jaký máte vztah sami se sebou? Máte se rádi nebo stále i na sobě hledáte chyby.

Jak na finanční a zdravotní problémy? Láskou!

Každý člověk, jak roste si pomalu na sebe nabaluje množství negativních argumentů,
které většinou získal od svých rodičů, kamarádů, učitelů, či od kohokoliv, s kým byl častěji ve styku. Tak se stává, že malé dítě si prostřednictvím toho, jak ho vidí jiní dospělí vytváří obraz samo o sobě. Pokud se v dětství často setkávalo s kritikou, odsuzováním, omezováním a výroky typu "ty všechno pokazíš" nebo "je to tvoje vina", pak je jasné, kde se vzali všechny jeho problémy. Negativismus jeho rodičů se tak přenesl na toto dítě a jeho život. Na místo toho, aby nás rodiče zahrnuli láskou, podporou a vychovávali nás ke zdravému sebevědomí, zatížili nás obrovským břemenem vlastní viny, pochybností, negativních emocí a kdoví, čeho ještě.Není to však jejich vina. Většinou totiž rodiče dělají jen to, co se naučili od svých rodičů. Pokud jejich rodiče nenaučili jak mít rád sám sebe, nemohli to naučit ani oni nás. Snažili se jen dát nám to nejlepší, co v dané chvíli sami věděli. Když bychom se však podívali na sebe jako na duchovní bytosti, které mají možnost výběru svých rodičů ještě před tím, než přijdou na zem, zjistili bychom, že jsme si naše rodiče vybrali sami. Vybrali jsme si je proto, že odrážejí nějaký problém nebo zlozvyk, na kterém musíme pracovat a tak dosáhnout duchovní růst. A protože jsme si sami vybrali, ke komu chceme přijít a na čem chceme pracovat, není důvod k panice. Všechno má své řešení.

Našich negativních přesvědčení (například o tom, že jsme příliš líní, příliš malí, příliš tlustí nebo příliš hloupí, příliš neschopní),
které jsme většinou převzali od dospělých a které v konečném důsledku ovlivňují celý náš život se můžeme zbavit. Jsou to totiž jen myšlenky a myšlenky se dají změnit. Pod vlivem těchto myšlenek jsme k sobě podvědomě přitahovaly zkušenosti, které jim odpovídaly. Pokud jsme tedy sami sebe přesvědčili o tom, že lidé nám jen ubližují, setkávali jsme se většinou jen s takovými lidmi, kteří se k nám takto chovali. Nechceme samozřejmě omlouvat špatné chování druhých, jde však o to, že naše přesvědčení k nám dovedli lidi právě s takovým chováním. Pokud své přesvědčení změníme, tito lidé půjdou jinam a budou se tak chovat k někomu jinému. Tak jsme vlastně dospěli k tomu, že jelikož všechny myšlenkové procesy si vytváříme sami, a naše životní zkušenosti jsou jen odrazem našeho myšlenkového procesu, došli jsme k tomu, že za všechno co se nám v životě děje jsme zodpovědní my sami. Pokud přistoupíme na toto tvrzení, pak zjistíme, že je zbytečné obviňovat jiné za naše vlastní chyby. Zůstává nám tedy vyrovnat se s tímto tvrzením a odpustit všem, kteří nám ublížili. Pokud se nám podaří zbavit se těchto negativních psychických návyků, pomůže nám to vyhnout se různých těžkostem i na fyzické úrovni. Pokud v sobě totiž dlouho dusíme odpor, kritiku, vinu či strach, může se to rozvinout až do takové míry, že tyto negativní emoce začnou rozežírají naše tělo a mohou dokonce vyvolat rakovinu. Tak přicházíme k tomu, že pozitivní myšlení a sebeláska má nejen preventivní, ale i léčebný účinek na naše tělo i mysl.Při tomto tvrzení vycházíme opět ze zkušeností Louise Hay, která na něj přišla v důsledku dlouholeté práce s klienty v oblasti léčitelské praxe i z vlastní zkušenosti, když se jí podařilo pouze na základě změny svého myšlení a podstoupení očistné kúry organismu vyléčit z rakoviny.

Pokud jsme ochotni změnit způsob svého myšlení,
zbavit se negativních emocí vůči sobě i jiných a mít rád sám sebe, můžeme změnit celý svůj život a to na psychické i fyzické úrovni. A když se nám podaří vyřešit vztah sama se sebou, najednou zjistíme, že změny nastaly i v jiných oblastech. Najednou se můžeme těšit z dobrého zdraví, naše finanční situace se nečekaně zlepší a naše vztahy s lidmi se upraví. Nestojí nám to za to? Zkusme to, nejen pro sebe, ale i pro naše děti, které nejvíce vychováváme vlastním příkladem. Mějme nejen rádi své děti, ale i sebe a tím zajistíme hezký život sobě i svým blízkým.

Autor: Martina Dvořáková