Jak na nemoci očí?

Říká se, že oči jsou okna do duše. Skutečně, můžeme jimi vyjádřit mnoho pocitů, pohledem můžeme říci i to, co ústy nemůžeme.

Jak na nemoci očí?

Minulost

Kromě toho jsou samozřejmě jedním ze základních vjemů, velmi důležitých pro náš život. Bez zraku se dá žít, ale je to velmi těžké. Nevidomí by o tom mohli mluvit své. Jak je zrak důležitý si často uvědomíme až tehdy, když o něj začínáme přicházet. Můžeme ho ztratit náhle, při nějaké nehodě, nebo se tak narodíme, nebo o něj postupně přicházíme v důsledku nějaké oční choroby.I když je operace oka mimořádně citlivá na jemnost a preciznost, přece už takové zásahy existovaly i v dávné minulosti. Již před 3800 lety v Chamurappiho zákoníku existoval záznam, že kdo špatně provede operaci oka, odseknou mu ruku. Naopak, pokud se operace podaří, bude vyplacena odměna. Na egyptských papyrech před 3600 lety se také nacházejí záznamy o lidech s různým postižením zraku, včetně šilhání. Existence lékařů očních chorob v Egyptě je datována o 1000 let později. Brýle byly vynalezeny ve středověku a Leonardo da Vinci a Vesalius popsali ve svých dílech anatomii oka. V r. 1583 se údajně začalo s moderními oftalmologickými operacemi.
Na znecitlivění oka během zákroku se prý používal kokain.

Dnes

Ani dnešní doba se očním chorobám nevyhýbá. Naopak, díky tomu, že často hledíme do obrazovek, pracujeme v prostředí s umělým osvětlením a zřejmě ani naše výživa není, jaká by měla být, oční choroby se vyskytují velmi často. Zcela nejčastější a nejběžnější je krátkozrakost a dalekozrakost. V dnešní době je spíše výjimka najít člověka ve středním věku, který by nepotřeboval brýle. Horší je, že i velmi mnoho dětí trpí těmito chorobami. Krátkozrakost, dalekozrakost a nepravidelné zakřivení rohovky, čili astigmatismus, se dají operovat excimerovým laserem. Je to velmi náročná operace, ale má dobré výsledky. Astigmatismus a dalekozrakost lze odstranit do šesti, krátkozrakost do dvanácti dioptrií. Lidé s tolika dioptriemi se skutečně bez brýlí ani nepohnou.

Glaukom

Další, velmi vážná nemoc oka je glaukom, tedy zelený zákal. Toto onemocnění může vést k vážnému poškození zraku a zorného pole v důsledku patologických změn a těch strukturách oka, které jsou zodpovědné za periferní vidění a poškození na zrakovém nervu. Jeho základním a nejčastějším příznakem je nadnormální zvýšený nitrooční tlak. Základní léčba je zpravidla léčba kapkami. Do úvahy přichází i chirurgická léčba, tedy operace. Patologické změny jsou však trvalé. Proto i operace se provádí ne pro zlepšení stavu, ale aby se onemocnění nezhoršovalo.

Šedý zákal

Další vážné onemocnění je šedý zákal. Operace šedého zákalu je nejčastější operací oka a je jednou z nejstarších, které lidstvo zná. Zákrok je spojen s implantací umělé nitrooční čočky. Udělá se malý řez, který obvykle netřeba uzavírat stehem, odstraní se zkalená čočková hmota. Do původního pouzdra se implantuje umělá čočka. Na zákrok není nutná celková anestézie, stačí místní znecitlivění oka. Zákrok trvá několik minut. Pacient asi po hodině může jít domů, kontrola se provádí hned druhý den. Operované oko je
třeba chránit před prachem, zakouřeným prostředím, tedy před vším, co ho může podráždit.

Oči bez vrásek

Kromě léčení očních chorob má dnes velký boom i odstraňování mimických vrásek. Dělá se to aplikací botulotoxinu.Tento přípravek se používá v korektivní dermatologii k léčbě mimických vrásek čela, mezi obočí a vrásek kolem očí. Aplikuje se jemnou jehlou do svalů v léčené oblasti. Po aplikaci dochází jeden - dva dny k znehybnění svalů v dané oblasti. Působení léčby trvá 3-4 měsíce, jde jen o dočasné vyřazení svalů z jejich funkce.

Autor: Lenka Kostková