Jak používat slovo "ne" v jednání s lidmi?

Téměř každému z nás záleží na tom, aby ho lidé měli rádi. Ale ve snaze se zavděčit často vypouštíme ze svého slovníku slůvko “ne”. A přitom tudy cesta k oblíbenosti nevede. Vede pouze k tomu, že nás okolí začne zneužívat a když si toho všimneme, bývá většinou pozdě….

Jak používat slovo "ne" v jednání s lidmi?

V dětství jsme slovo "ne" spojovali s bolestí,
nebezpečím, trestem a nedostatkem lásky. Jako dospělí ho spojujeme s různými asociacemi, jako ublížení někomu, hněv, vyvolání sporu, nebo sexuální odmítnutí. My ženy máme přitom vždy pocity viny.Uvědomujeme si, že nikdo nemá rád lidi, kteří nevyhovují našim požadavkům. Takže abychom si nenarušily vztahy s jinými, stáváme se "poslušnými holčičkami", které neumí říct ne. Jak proti tomu bojovat?

Poznáváte se?
Poslušné holčičky neumí říct šéfovi ne, když jim při odchodu z práce dá ještě nějakou práci. Ačkoli už chtějí jít domů, neodmítnou pozvání kolegů na drink. Udělají "laskavost" svému partnerovi, přestože jsou na smrt unavené. Jsou ukázkovým příkladem vzorné manželky, milenky, kolegyně. Plní však přání druhých na úkor svých vlastních potřeb, přání a pocitů. A navíc - ztrácejí přitom samu sebe - své já.

Proto:
Zkusme změnit staré polopravdy, že pokud někomu něco odmítneme, budeme mít špatný pocit! Ve skutečnosti můžeme mít akorát tak dobrý pocit z toho, že jsme dokázali někomu říct to začarované slůvko NE. Uvědomme si, že takovýmto odmítnutím hájíme svá vlastní práva, chráníme si vlastní hranice a akceptujeme své právo vyjádřit své pocity. Pokud někomu řekneme "ne" bez výčitek svědomí, bude nám vděčný za to, že jsme k němu upřímné a ochotné podělit se o své pocity.

Řiďme se následujícími sedmi body a pocítíme, že jsme při odmítání mnohem silnější, než dříve:
1. Máme právo nevyhovět všem ve všem.
2. Upřeně pohlédněme do očí člověku, kterému právě něco odmítáme.
3. Využívejme teorii tří B: buďme přátelské, buďme stručné, buďme rozhodné.
4. Stručně a klidným tónem vysvětlíme, proč nemůžeme vyhovět.
5. Nedejme se zatáhnout do vyjednávání, v němž by se druhý pokoušel vyvrátit naše argumenty.
6. Navrhněme jinou možnost, pokud ji máme.
7. Používejme fráze, které nám pomohou získat čas:"Chtěla bych o tom chvíli popřemýšlet.*Teď se tím nemohu zabývat.*Budu mít čas až večer. Nad tvým pozváním budu uvažovat, musím ale zjistit, jestli mi termín vyhovuje.*Pokud si chceš půjčit auto, musím zjistit, jestli ho dnes nebudu potřebovat. Ještě si o tom promluvíme."

Uvědomte si:

  • Nikdy nás lidé nebudou milovat, pokud nebudeme riskovat, že nás mohou přestat milovat.
  • Pokud věnujeme přehnanou péči jiným, nikdy ji dostatečně nevěnujeme sobě.
  • Pokud se přestaneme snažit zalíbit se každému, zalíbíme se většímu počtu lidí, než si myslíme.
  • Nejprve se snažme získat si úctu, až potom oblíbenost.
  • Nikdy si však úctu u druhých nezískáme, pokud si nebudeme vážit samy sebe!
Autor: Martina Dvořáková