Jak poznat dyslexii lze už u předškoláků?

Dyslexii lze u dětí rozpoznat ještě předtím, než začnou číst. K tomuto závěru došli lékaři z Bostonu, podle nichž lze rozpoznat příznaky onemocnění při skenování mozku. Dyslexie může být pro děti, kterým ji pozdě diagnostikují, zdrojem pocitů podceňování.

Jak poznat dyslexii lze už u předškoláků?


Podle odborníků by zjištění mohlo pomoci dyslektický dětem, protože v raném věku se u nich dá nejsnáze onemocnění řešit. Odborníci obvykle zjistí u dětí dyslexii v druhém nebo ve třetím ročníku školy, tedy když mají děti sedm či osm let. Dřívější studie ale ukázaly, že děti ve věku čtyř až pěti let nejlépe reagují na podněty, které jim umožní dopady dyslexie omezit.


Říká se tomu paradox dyslexie. S léčbou dyslexie je třeba začít pokud možno ještě předtím, než se děti začnou učit číst. V době rozpoznání onemocnění děti obvykle prožili tři roky, když jim vrstevníci říkali, že jsou hloupí, a když je jejich rodiče považovali za lenochy. To snížilo jejich sebedůvěru.


Lékařský tým zjistil, že předškolní děti, jejichž rodiče trpí dyslexií, při mluvení básniček nebo opakování neznámých slov vykazovaly v jisté části mozku méně aktivity než jejich vrstevníci, kteří v rodině toto onemocnění nemají. Stejné oblasti mozku špatně fungují u starších dětí nebo u dospělých, kteří trpí dyslexií.


Dosavadní vědecké závěry jsou ale příliš málo obsáhlé na to, aby bylo možné vytvořit jednoznačný test, který by u předškolních dětí dyslexii odhalil. Vědci ale doufají, že další výzkum přispěje k tomu, aby rodiče dokázali u dětí rozpoznat možné příznaky dyslexie, a že bude možné vytvořit programy, které nemocným dětem umožní dopady dyslexie omezit.

Autor: Lenka Kostková