Jak pracovat a nenechat se pohltit stresem?

Zakladatel teorie stresu je kanadský lékař Hans Selye. Výzkumem stresu se zabýval více než 40 let. Za rozpracování teorie stresu byl dokonce několikrát navržen na Nobelovu cenu (v letech 1949 až 1953) za medicínu. I když Nobelovu cenu nikdy nezískal jeho koncepce stresu patří k zásadním milníkům moderní medicíny. A byl to právě on, kdo řekl: „Stres patří k životu stejně jako vzduch a dýchání. Existuje jediný způsob, jak se stresu vyhnout. Zemřít! "

Jak pracovat a nenechat se pohltit stresem?

Práce a stres
Všichni dobře víme, jak mnoho času trávíme v práci - vlastně většinu života. A i tady se setkáváme s řadou situací, které v nás vyvolávají stres. Nepříjemné úkoly, pracovní povinnosti, spousta zařizování, nevrlí kolegové, nervózní šéfové, hořící termíny...

Jak eliminovat stres v práci
Existuje velmi mnoho technik, kterými člověk může eliminovat stres na pracovišti, není však možné jejich využití paušalizovat - je nutné vycházet z typu osobnosti a její citlivosti na účinky stresu. Někdy je však mnohem efektivnější, udělat změnu ve svém myšlení, která povede k vyšší odolnosti vůči stresu. A jak na to?

 • Jakýkoliv problém, který se objeví, brát jako výzvu.
 • Nenechat se vyvést z míry změnami, považovat život za neustálou adaptaci na měnící se podmínky a okolnosti.
 • Při řešení problému si představit nejhorší možnou alternativu, a když se s ní ztotožníme, vždy může být výsledek jen lepší.
 • Rozhodovat se hned, neodkládat rozhodnutí a odkládání na jindy.
 • Nenechat se jako vedoucí organizace vtahovat do drobnějších operativních problémů.
 • Vsadit na otevřenou a přímou komunikaci s kolegy, v případě konfliktů mezi podřízenými se snažit aktivně zastávat roli mediátora.
 • Pracovat vždy, pokud je to možné v pohodlné a ergonometricky zdravé pozici, nepřehánět to s řádem na pracovním stole. Určitá míra nepořádku může uklidňovat, odstraňovat napětí a trému.
 • Zásadně nepoužívat metodu příkazů a zákazů, ale snažit se pozitivní energií, entuziasmem a vizionářstvím nadchnout své spolupracovníky.
 • Doporučuje se za spolupracovníky si vybrat osoby, které mají na prvním místě vynikající lidské kvality, až na druhém místě hodnotit jejich odbornou znalost.
 • Co nemůžete žádným způsobem ovlivnit a změnit, přijměte klidně a bez emocí.
 • Neúspěch není katastrofa, měli bychom ho považovat za přirozenou součást života a práce, současně i za podstatný motivační aspekt možného budoucího úspěchu.
 • Základem a středem života by měla být naše rodina, která by měla být na prvním místě.
 • Negativní emoce si, pokud je to alespoň trochu možné, nepřipouštět.

Na závěr
A ještě poznámka: I v práci platí to, o čem často psali již myslitelé ve starověkém Řecku: Existuje jeden lék na stres, který je lepší než všechno ostatní dohromady, a to je smích. Smích je pro stresový systém organismu signálem "Vypnout."

Autor: Martina Dvořáková