Jak provozovat aerobní cvičení?

Aerobní cvičení je aktivita, během níž necvičíme příliš intenzivně, energii spalujeme za pomoci kyslíku. Důležitější je samotná délka cvičení, pravidelnost pohybu a tempo. Vhodná je chůze, plavání, skákání přes švihadlo - prostě pohyb.

Jak provozovat aerobní cvičení?

S rozumem

I když si možná řeknete, že toto cvičení není pro vás namáhavé, nesnažte si přidávat, protože aerobní cvičení by se změnilo na otročinu, při níž tělo začne spalovat cukr. Ke všemu je třeba přistupovat s rozumem a začít třeba krátkými cvičeními a přestat. Postupně zvyšovat minuty a tímto způsobem si budete ovládat kondici postupně. Nepotřebujete namožené svaly po prvním cvičení, protože následující dny by jste se pravděpodobně ani nepohnuli.

Cvičení musí být příjemné a opatrné

Anaerobní cvičení jsou cvičení, která vyžadují prudkou, nárazovou intenzivní svalovou činnost, při níž krev nezásobuje svaly dostatečným množstvím kyslíku. Příkladem je běh na 100 metrů .Při těchto anaerobních reakcích se uvolňuje kyselina mléčná, která se hromadí ve svalech a zapříčiňuje únavu, pocit tíže, někdy i křeče. Anaerobní cvičení se nemohou vykonávat déle, nezlepší výkonnost vašeho srdce a plic. Sporty jako tenis a squash vyžadují intenzivní námahu, při níž jsou svaly nuceny pracovat anaerobně. Proto nejsou velmi vhodné pro zlepšování kondice srdce a plic. Chůze po schodech je pohybová aktivita, kterou si můžeme dopřát všude. Dokonce i přes přestávku v zaměstnání. Existují mnohé přístroje, které simulují chůzi po schodech. Třeba začít pomalu a krátkodobě. Třeba přestat používat výtahy a nahradit je schody.

Jogging (pomalý běh)

Samozřejmě utíkat nezačneme hned napoprvé. Než začnete s joggingem, měli byste bez problémů rychlou chůzí přejít tři kilometry. Ze začátku střídejte jogging s rychlou chůzí vždy po 100 metrech. Pak postupně přejděte na jogging a pomalu si zvyšujte tempo tak, aby vám byla tato forma sportu příjemná.

Rychlá chůze

Ze začátku vás unaví i malé procházky avšak pro zlepšení kondice by již neměl být problém ani s většími vzdálenostmi. Ideální je najít si čas dva-tři krát do týdne na půlhodinovou rychlou procházku. Záleží na vaší chuti na tuto aktivitu, pokud máte možnost, nic nezkazíte ani každodenním "procházením".

Běh na lyžích

U nás méně rozšířená pohybová aktivita, protože na ni nemáme podmínky. Tento sport zapojí do činnosti zádové, ramenní, hrudní i břišní svaly a proto je mimořádně vhodný. Pokud budete mít možnost, určitě vyzkoušejte. Stejně mezi méně tradiční cvičení patří veslování, při kterém nabudeme sílu a vytrvalost. Existují i veslovací trenažéry, které si můžeme pořídit domů.

Plavání

Ideální cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie, pro tělesně postižené ...plavání má celkově blahodárný vliv na organismus. Postupně si třeba zkracovat přestávky a plavat stejným tempem 10 až 20 minut. Choďte plavat obden, protože svaly si potřebují odpočinout.

Bruslení

Samozřejmě nemáme na mysli pokusy a stání na bruslích, ale pokud umíte bruslit bez padání, je to ideální pohybová aktivita ..

Skákání přes švihadlo

Dá se kombinovat s joggingem na místě, různými jinými cvičeními. Základ je aby jste vydrželi určitou chvíli skákat bez přestávky. Ideální je 20 minut. Třeba dávat pozor na klouby a proto netřeba skákat příliš vysoko.

Autor: Martina Dvořáková