Jak se odnaučíme kouřit?

Pokud se bavíme na téma drog, málokdo si jako první představí cigaretu.

Jak se odnaučíme kouřit?

Rituál pomocí kterého se odnaučíme kouřit

Avšak kouření nás spoutává, propadne mu nejen naše tělo, ale i duše. Začít je jednoduché, ale přestat, to se podaří jen málokomu. Sáhnout po první cigaretě je jako sepsat smlouvu s ďáblem. Mnozí by chtěli přestat, ale podaří se to pouze těm, kteří chtějí s tímto zlozvykem skoncovat opravdu a definitivně. Člověk si povýšil kouření na rituál. Cigareta ke kávě, cigareta po jídle, cigareta ve chvíli čekání, když člověk neví, co dělat, cigareta při rozhovoru nebo při pití alkoholu a mnoho jiných situací. Bez cigarety si neumíme představit určité situace, jsme nervózní a jedinou spásu vidíme v cigaretě. Neuvědomujeme si, že problém je v nás, v našem myšlení, a že samotná cigareta nám ten pocit uvolnění nepřinese.
Pokud se rozhodnete přestat s kouřením ze dne na den s úmyslem zapálit si až tehdy, když dostanete na cigaretu chuť ... je opravdu možné, že tato chvíle nenastane nikdy.
Třetím a nejpevnějším prutem zlozvyku kouření je samotná příčina, důvod, pro který člověk kouří. Není těžké ji najít, ale poznání této příčiny má jedno vážné úskalí. Děláme vše proto, abychom tento důvod před sebou utajili. Pokud bychom si zapálili cigaretu bez činnosti, která se nám s kouřením spojuje, byli byste jistě překvapeni, ale cigareta by vám nechutnala. Pokud kouříte více let tak se kouření stává součástí vašich zvyků. Už to přestává být pouze otázkou rozhodnutí hlavy a mysli, váš metabolismus si neumí představit fungování bez oběžníku nikotinu v krvi. Podle jogínů se netřeba snažit přestat kouřit, ale je třeba se snažit pochopit kouření. Pokud může být pití čaje nebo kávy meditací, proč bychom nemohli takto povýšit kouření. Cigaretu si zapalte pomalu, vychutnejte si každý krok, který uděláte. Buďte při vědomí a bdělí. Vychutnejte si její dotek, vůni ... ještě před prvním šlukem. Všímejte si její krásy, ano krásy, protože pro vás to je božská nádhera. Do úst si ji vložte s plným vědomím a stejně si ji bděle zapalte. Je třeba si vychutnat každý úkon ještě před samotným vložením do úst. Naplňte si zhluboka plíce. Pak vypusťte kouř, uvolněte se, další šluk - a stále velmi pomalu. Když to zvládnete, budete velmi překvapeni.

Hloupost

Brzy pochopíte, jaká hloupost je kouření. Ne proto, že druzí řekli, že je to hloupost, že je to špatné. Vy to uvidíte. A toto vidění nebude záležitostí intelektu. Vyjde z celé vaší bytosti; bude to vidění procítěné celou vaší bytostí. A jednoho dne, pokud se kouření zbavíte, tak se ho zbavíte, pokud budete pokračovat, budete pokračovat. Vůbec se nad tím nebudete vzrušovat. 

Skutečně chuť

Je třeba umět rozlišovat, kdy máme na něco skutečně chuť a kdy se nám v mysli spojují určité činnosti s příslušným návykem. Je to jako u konzumentů jiných drog. Například mnoho lidí, kteří užívají pervitin, by ani nenapadlo dát si ho na zpestření běžného dne. Jakmile se jde někam do společnosti, bez této látky si neumíme představit jisté činnosti - nejčastěji tanečního charakteru. Protože jsme si na to zvykli, stal se z toho náš rituál. Vše je jen v naší mysli a pokud dovolíme, aby nás ovládala automatická chuť, tehdy se stáváme závislými a otroky drogy.