Jak správně dýchat během cvičení?

Správně cvičit, to znamená i správně dýchat. Ale toto si většina lidí, kteří se sportem začínají neuvědomuje. Nenapadne je, aby se během cvičení zeptali. A pokud si sami cvičí doma, nemá je ani kdo upozornit a naučit správně dýchat. Proto je lepší, začít cvičit pod odborným dohledem zkušeného trenéra a eventuálně později přejít na domácí formu cvičení.

Jak správně dýchat během cvičení?

Nejčastější chyby
Nejčastější chyby, s nimiž se v posilovně trenéři setkávají je zadržování dechu, dech je příliš rychlý nebo naopak příliš pomalý, nádech je buď velmi hluboký nebo velmi mělký. Někdy dokonce lidé vdechují a vydechují ve špatný čas.

Základy dýchání
V našem běžném životě, je dýchání přirozená věc, nad kterou se nezamýšlíme. Musíme přijmout kyslík, tak se nadechneme, a dostat ze sebe oxid uhličitý, proto vydechneme. Při běžné aktivitě používáme přibližně 10-15% kapacity plic. Nicméně, když cvičíme, naše svaly potřebují mnohem větší příjem kyslíku a vytvoří se i mnohem více oxidu uhličitého, což způsobí zvýšení dechové frekvence. Mnoho lidí to považuje za samozřejmost, ale nemusí to být stále tak. Měli byste se naučit vnímat svůj dech, což vám pomůže cítit se pohodlněji, předcházet komplikacím a získat více z tréninku. Popíšeme vám, co potřebujete vědět, abyste dokázali správně dýchat během dvou typů cvičení.

Aerobní trénink
Při chůzi, běhu, cyklistice nebo jiném aerobním cvičení zkuste dýchat zhluboka a plynule. To, zda budete dýchat ústy, nosem nebo kombinací obou je na vás. Důležité však je, aby vaše dýchání bylo brániční, protože toto dýchání umožňuje hlubší a plnější vdechy, a tedy lepší poskytování kyslíku, během intenzivního cvičení. Brániční dýchání znamená, že při nádechu i výdechu se vám nebude zvedat hrudník, ale břicho. Tempo si zvolte tak, aby vyhovovalo vám. Pokud se vám to nezdá přirozené, můžete se naučit břišní dýchání tak, že si lehnete na záda s knihou na břiše. Snažte se dýchat tak, aby se při nádechu kniha pohybovala směrem nahoru a při výdechu směrem dolů.

Anaerobní trénink
Stejně jako aerobní trénink i anaerobní trénink zvyšuje potřebu kyslíku a automaticky se při něm zvyšuje intenzita dýchání. Vydechovat byste měli během namáhavé fáze cvičení a vdechovat během lehké fáze. Namáhavá fáze představuje nejtěžší fázi cvičení jako zvedání, tlačení váhy nebo stahování kladky. Během jednoduché fáze přivádíte zátěž do počáteční polohy. Již během nejbližší návštěvy posilovny zkuste výše zmíněné principy a uvidíte, že dáte svému cvičení nový rozměr.

Autor: Lenka Kostková