Jak správně hubnout?

Každý, kdo již úspěšně hubnul ví, že úbytek kilogramů se někdy zcela nečekaně zastaví a ať děláte co děláte, váha stále drží. Tehdy člověk často podlehne panice nebo rezignuje, protože si myslí, že udělal vše, co bylo v jeho silách a dále to nejde. Opak je však pravdou.

Jak správně hubnout?

Všeobecně

Jak se člověk vyvíjel, jeho organismus nabyl schopnost udržet si téměř neměnnou hmotnost. Mozek chrání organismus před velkou změnou hmotnosti. Proto se snaží zastavit úbytek hmotnosti a udržet tělo na určité váze, která by byla stabilní. To je stav, kdy se nám váha zastaví a nechce se pohnout. Tento stav ale netrvá dlouho, třeba ho jen přečkat. Pozastavení úbytku hmotnosti je sice nepříjemné, ale má svůj význam. Tehdy si organismus zvykne na novou, nižší hmotnost a přijme ji jako stabilní. Od tohoto okamžiku začne mozek akceptovat štíhlejší postavu jako svou vlastní. Pozastavení úbytku hmotnosti je vlastně úspěšný stav, protože to znamená, že jste dosáhli záchytného bodu na cestě za štíhlou postavou.

Tempo

Čím pomaleji budete hubnout, tím menší odpor bude organismus vyvíjet proti těmto změnám. Krátkodobé hubnutí rozhodně nemá dlouhodobý efekt. Pouze delší období vám zaručí, že ubylé kilogramy se nevrátí, tedy pokud totálně nezměníte životosprávu směrem zpět ke starým zvyklostem. Základ je mít takový jídelníček, při kterém nebudete hladovět. Kromě toho, při rychlém hubnutí se kůže nestihne přizpůsobit novému tvaru postavy a pokud přitom nemáte dostatečný pohyb, odměnou vám budou nejen rychle ubylé kilogramy, ale i svraštělá a ochablá pokožka a budete možná vypadat hůř než předtím.

Motivace

Hubnutí rozhodně není jednoduchý proces. Mnohem těžší než přibírání, bohužel. Hlavně na začátku je třeba vynaložit hodně sil, protože při zahájení hubnutí se do toho každý vrhne s velkým odhodláním, které však časem obvykle opadne a skutečně třeba mobilizovat všechny síly, abychom vytrvali. Je to přece jen kompletní změna návyků, které máme často velmi hluboce zakořeněné. Ať už jde o stravování nebo pohyb. Jako pomoc vám může posloužit uvědomění si hlavních důvodů, proč vlastně chcete zhubnout. Vytyčte si hlavní cíle, které chcete dosáhnout a proč je chcete dosáhnout. Ideální je stanovit si i krátkodobé cíle, kde si uveďte menší úbytek hmotnosti (vzhledem k časovému úseku) a dlouhodobé cíle.

Například

V létě jdete na svatbu a nevejdete se do šatů. Rozvrhněte si úbytek kilogramů na počet zbývajících měsíců. Toto období zřejmě není dlouhé, takže toto by mohl být krátkodobý cíl. Za dlouhodobý cíl si můžete dát například snížení krevního tlaku nebo snížení cholesterolu. Opět si stanovte počet měsíců, za kolik si půjdete dát udělat kontrolní vyšetření, stanovte si, kolik kilogramů dosud chcete shodit a rozdělte si to na měsíce. Ideální je hubnout 3 kilogramy měsíčně, maximálně čtyři. Rychlejší hubnutí se již nepovažuje za efektivní, pokud přece chcete zhubnout rychleji, dělejte to pod dohledem lékaře, který dohlédne na vyváženost stravy. Zejména při hubnutí ze zdravotních důvodů je velmi důležité dbát, aby byly ve stravě obsaženy všechny potřebné látky, vitamíny, minerály a podobně. Pokud chcete zhubnout trvale, pokud již nechcete riskovat, že se vrátíte k původní postavě a původním problémům, uvědomte si, že to znamená celkovou změnu stravování a životního stylu. Protože pokud se vrátíte k původním zvyklostem, i při předchozím nejpomalejším a úspěšném hubnutí se nakonec organismus vzdá a dovolí tělu přibrat. Ztracenou hmotnost si třeba trvale chránit a pěstovat, jakož i zdravý pohyb, aby nám získané svaly neochably. Pokud si uvědomíte toto, tak vám na cestě k vítěznému konci nic nestojí.

Autor: Lenka Kostková